Programma 6: Cultuur

6.1.1 Ruim baan voor talent

Met haar kennis- en cultuurinstellingen, hoogopgeleide bevolking en instroom van jong (internationaal) creatief talent is Groningen een ‘City of Talent’. Wij willen ons de komende cultuurnotaperiode profileren als dé culturele ‘City of Talent’ van Nederland. We blijven werken om het inspirerende klimaat van de stad te behouden en jong talent de kans te bieden zich hier te ontwikkelen. We bouwen verder aan waar we goed in zijn.

Wat wilden we bereiken in 2018?

  • We wilden broedplaatsen creëren en ondersteunen waar nieuw talent en nieuwe kunstvormen konden worden ontwikkeld, en talent en innovatie konden worden getoond;
  • We wilden talent inzetten als ambassadeur voor de stad;
  • We wilden het unieke karakter van ons cultuuraanbod benutten door in te zetten op een nieuw stadsbreed talentenprogramma.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • We hebben drie initiatieven van jonge makers, ZUHAUSE, The Resort en Teddy's Last Ride een opstartsubsidie gegeven om zich te kunnen ontwikkelen. De Kunstraad is gestart met het monitoren van hun ontwikkeling;
  • We hebben een start gemaakt met onderzoeken hoe talenten en jonge makers in de beeldende sector ondersteund kunnen worden. In 2019 moet dit uitvoering krijgen;
  • We ondersteunen Station Noord, Up North en Hit the North, drie Noord-Nederlandse talentontwikkelingsprogramma’s in het kader van We the North;
  • We hebben een Quickscan Broedplaatsenbeleid en ateliers laten uitvoeren om vraag en aanbod  te inventariseren en  beleidsopties te verkennen. Hieruit blijkt dat de creatieve industrie groeit en daarmee de vraag naar betaalbare huisvesting voor startende initiatieven;
  • We bieden jong talent stipendia voor literatuur, beeldende kunst en muziek i.s.m. het Prins Claus Conservatorium, Kunstacademie Minerva en het CBK;
  • We bieden jonge talenten een podium als ambassadeur op symposia, werkbezoeken, etc.

Conclusie

We zetten in op talentontwikkeling in verschillende culturele disciplines. De samenwerking op Noord-Nederlands niveau speelt hier een grote rol in en is versterkt. Het stadsbrede talentprogramma wordt niet als zodanig uitgevoerd maar onze inspanningen met onze partners beslaan het merendeel van de culturele disciplines.

ga terug