Programma 6: Cultuur

6.1.4 Overal cultuur

Groningen is een stad die bruist van cultuur. We willen een stad zijn waar inwoners en bezoekers overal cultuur kunnen ervaren. Kunst in de openbare ruimte draagt bij aan die beleving, zowel met tijdelijke projecten als met permanente kunstwerken. Door cultuur toe te voegen aan projecten willen we gebieden een impuls geven of weer laten opbloeien, zoals het Suikerunieterrein en het Ebbingekwartier, Groninger Forum en Historisch kwartier.

Cultuur willen we inzetten als 'placemaking': door een evenement neer te zetten om een plek vindbaar te maken of als profilering van een gebied. Kunst kan fungeren als stadsmarkering door de publieke ruimte creatief in te richten.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald

 2018

Aantal bezoekers Oosterpoort/ Stadsschouwburg (OPSB)

302.000

Tussen 240.000 en 260.000

330.000

Aantal bezoekers Groninger Museum

213.200

180.000

234.000

Aantal projecten Kunst op Straat

4

4

6

Wat wilden we bereiken in 2018?

 •  We wilden dat kunst niet alleen in het centrum, maar ook in de wijken zichtbaar en voelbaar was. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken .
 • We wilden inzetten op ‘de stad als podium’, bijvoorbeeld door openbare repetities of andersoortige activiteiten. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken ;
 • We wilden de binnenstad inzetten als onze ‘huiskamer’ waar iedereen op een laagdrempelige wijze met cultuur in aanraking kon komen;
 • We wilden ruimte voor de productiefunctie talentontwikkeling in het Ebbingekwartier en met dit makerscluster de stedelijke infrastructuur versterken en kansen voor samenwerking en synergie benutten;
 • We wilden cultuur integraal onderdeel maken van onze stadsontwikkeling, door deze vanaf het begin te betrekken bij grote stadsprojecten of in te zetten om gebieden te laten opleven.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 • We denken mee over kunst in de openbare ruimte in een aantal grote stadsprojecten zoals de Ring Zuid, het Suikerterrein en Meerstad. We zorgen dat Kunst Op Straat iets toevoegt aan een gebied of wijk en de kwaliteit van de openbare ruimte vergroot. Tijdens de Kunst op Straat week vonden fotoprojecten plaats in Lewenborg en Paddepoel.
 • Er zijn diverse vaste en tijdelijke kunstwerken geplaatst: Een beeld van Anne Wenzel in de Vishoek; een kunstwerk op Noorderzon; 6 kunstwerken op de Grote Markt in het kader van Marker; Strips (diverse) rondom de bouwplaats aan de Grote Markt; Moon in de Waagstraat en Kunst op maat opdrachten in het  Provinciehuis.
 • Er zijn nieuwe projecten en verkenningen opgestart, zoals het aanpassen van de stadsmarkering CLIO (energiemast) Hoornse Meer, in relatie tot de energietransitie. Bij de Helperzoom wordt een kunstopdracht uitgezet langs de ecologische zone.
 • Een aantal projecten loopt nog, zoals de inrichting van het park bij Meerstad, kunstprojecten i.s.m. Minerva bij Ring Zuid, de garage van het forum en een beeld van Elisabeth Stienstra in De Velden.
 • Om Kunst op Straat een nog sterkere rol te geven bij de ruimtelijke inrichting van de stad, zijn we begonnen met het opstellen van een percentageregeling bij grotere ruimtelijke projecten.
 • Bij huisvestingsvraagstukken van culturele organisaties zoeken we naar synergiekansen en mogelijkheden binnen (gemeentelijk) vastgoed.

Conclusie

Kunst en cultuur is zichtbaar en beleefbaar in de hele stad, in oude en nieuwe wijken. Hiermee vergroten we de kwaliteit van de openbare ruimte.

ga terug