Programma 6: Cultuur

Relevante ontwikkelingen

Dit jaar hebben we uitvoering gegeven aan onze cultuurnota 'City of Talent' 2017-2020. Samen met de culturele instellingen en inwoners werken we aan een bruisende culturele stad.

Onze samenwerking binnen 'We the North' met zeven Noordelijke overheden hebben we verder geïntensiveerd met de aanbieding het Regioprofiel 'Sterke samenwerking met een experimenteel hart' aan minister Van Engelshoven op 31 oktober. We the North is een plusprogramma dat zich richt op talentontwikkeling, innovatie en de dynamiek tussen stad en regio. Met het Regioprofiel willen we de aandacht vestigen op de Noordelijke kracht en uitdagingen. Door samen met het culturele veld experimenten te ontwikkelen en uit te voeren, geven we een impuls aan de ontwikkeling van Noord-Nederland. We leveren input voor de herijking van het landelijke cultuurbestel voor de periode 2021-2024.

In 2018 was Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Hierbij sloten we aan met de tijdelijke culturele ambassade, waar we Gronings beeldende kunst-talent presenteerden. Als gemeente stonden we in 2018 op de zevende plaats van de Atlas van Gemeenten (thema cultuur), de provincie Groningen stond eerste in de Regionale Cultuurindex.

Met de viering van Koningsdag hebben we Groningen landelijk onder de aandacht gebracht als aantrekkelijke, jonge en levendige stad.

We hebben de eerste fase van het onderzoek naar een nieuwe Oosterpoort afgerond. Daarnaast zijn we gestart met de verkenning van de nieuwe huisvesting van VRIJDAG.