Programma 2: Economie en werkgelegenheid

Deelprogramma 2.2: Aantrekkelijke stad

In dit deelprogramma bundelen we ons beleid voor het versterken van de economische en toeristische betekenis van de gemeente. We willen een aantrekkelijke en gastvrije gemeente zijn die bezoekers, toeristen, talenten, kenniswerkers en nieuwe bedrijvigheid trekt en bestaande aan zich bindt. We richten ons daarbij op de ontwikkeling en organisatie van winkels, horeca en vermaak in de binnenstad en daarbuiten. We versterken de toeristische sector door het stimuleren van aantrekkelijke activiteiten en evenementen.

Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald

2017

Beoogd
 2018

Behaald

2018

Aantal binnenstadbezoekers (in miljoenen)

23.3-24.5

>2017

21-23

Bezoekerswaardering binnenstad

 6,9

> 6,9

6,8

Aantal toeristische hotelovernachtingen

492.100

>2017

-

Hoeveelheid leegstaand winkelvloeroppervlak

5,4%

<2017

5,3%

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 9.154

29,1 %

Baten

€ 1.123

7,2 %