Programma 2: Economie en werkgelegenheid

2.2.1 Samenwerken met binnenstadondernemers

We willen de levendigheid van de stad bevorderen en daarmee meer bezoekers trekken. Samen met de binnenstadondernemers streven we naar een aantrekkelijk aanbod aan winkels, horeca, markten, evenementen, festivals, congressen, gastvrijheidsacties en verrassende (winkel- en horeca) concepten. Voor bezoekers is levendigheid en beleving steeds belangrijker. Ondernemers spelen hier goed op in door steeds gerichter publiek aan te trekken, waardoor de programmering steeds meer verder naar ondernemers verschuift. Wij moedigen hen daarin aan, betalen voor een deel mee en blijven verantwoordelijk voor de grote lijnen en de beleidskaders. Ondernemers en gemeente werken samen en stemmen af in het overlegplatform 'Binnenstadmanagement’ en met andere partners zoals de Groningen City Club (GCC), Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Ambulante handel en Marketing Groningen.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of éénmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
2017

Beoogd
2018

Behaald
2018

Aantal samenwerkingen en projecten met binnenstadondernemers

 4

> 4

5

Aantal nieuwe winkels of winkelketens naar de stad gehaald

 7

> 5

6

Wat wilden we bereiken in 2018?

We wilden in 2018 meer dan vier projecten organiseren samen met binnenstadondernemers. We wilden faciliteren dat meer dan vijf nieuwe (winkel)concepten zich in de stad zouden vestigen in 2018.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Gezamenlijke projecten met het bedrijfsleven uitgevoerd en ondersteund;
  • Aanvalsplan detailhandel uitgevoerd (in relatie tot de Groninger Ondernemers Agenda van de GCC);
  • Nieuwe winkels gefaciliteerd en nieuwe (winkel)concepten aangetrokken;
  • Ingespeeld op veranderende behoeftes van de detailhandel en horeca. Dit gaat om voorzieningen, sfeeruitingen en de behoeftes op het gebied van verbouwingsaanvragen.  

Conclusie

We kunnen constateren dat het goed gaat met de binnenstad. De leegstand cijfers zijn laag, bezoekersaantallen hoog. Het aantal bezoekers ligt ongeveer op hetzelfde niveau als in 2014 en 2016.
2017 lijkt een positieve uitschieter.  Hoewel het aantal bezoekers qua aantal is gestabiliseerd, is de omzet wel toegenomen.  
De bezoekerswaardering is licht gedaald. De score van 6,8 in 2018 is evenals de voorgaande jaren opgebouwd uit negen verschillende indicatoren. De daling in 2018 wordt met name veroorzaakt door een lagere score op het punt van de autobereikbaarheid van de binnenstad. Deze score is gedaald van 6,2 naar 5,8.
Daarnaast hebben zich wederom verschillende nieuwe formules gevestigd in de binnenstad. Ondanks minder wisselingen dan in voorgaande jaren konden we onder andere nieuwe filialen begroeten van Praxis-City, Vila, Ace & Tate, Happy Italy, Zumo, De Beren en Manfield. Samen met het bedrijfsleven hebben we projecten ondersteund en uitgevoerd, waarbij de thema’s uit de Groninger Ondernemers Agenda van de GCC leidend waren. Deze Ondernemers Agenda is vanuit het georganiseerde bedrijfsleven geïnitieerd en fungeert als leidraad voor de samenwerking tussen bedrijfsleven, gemeente en het Fonds. Ook individuele straten zijn gestimuleerd om zich meer te profileren. Er was wederom aandacht voor het thema gastvrijheid, het verhogen van het verblijfsklimaat en specifieke ondernemersvragen. Zo is er op initiatief van ondernemers een grote cadeau-inpak voorziening gerealiseerd in de Zwanestraat tijdens Sinterklaas, zijn verschillende straten in de zomer weer versierd met kleurige linten en zijn de ondernemersbehoeften zorgvuldig meegewogen bij verschillende verbouwingsaanvragen. We hebben ingespeeld op de behoeftes van het constant veranderde winkel- en horecalandschap. De levendige binnenstad is en blijft aantrekkelijk voor winkelend publiek en daarmee ook voor ondernemers.

ga terug