Programma 2: Economie en werkgelegenheid

Doelstelling en relevante beleidsnota's

Doelstelling en relevante beleidsnota's

De doelstelling(en) en relevante beleidsnota's van het programma staan hieronder. Via het menu hiernaast kom je bij de relevante ontwikkelingen, de bijdrage van verbonden partijen, de deelprogramma’s met bijhorende beleidsvelden, de financiën en de financiële risico’s.

Het programma is verder uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s:

Wij willen dat Groningen een gemeente is:

  • Waar bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden samen optrekken en bijdragen leveren aan duurzame en innovatieve werkgelegenheid;
  • Waar een levendige binnenstad een grote aantrekkingskracht heeft op ondernemers, studenten, kenniswerkers, bezoekers en toeristen;
  • Waar ondernemers de ruimte krijgen en waar bedrijven zich graag vestigen.