Programma 11: Stadhuis en stadjer

Deelprogramma 11.1: Publieke dienstverlening

Dit deelprogramma bundelt de werkzaamheden en dienstverlening van het Klant Contact Centrum (KCC), Burgerzaken en de gemeentelijke belastingen.

Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald

2018

Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening

6,9

7,5

6,9

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 14.732

97,8 %

Baten

€ 5.345

96,2 %