Programma 11: Stadhuis en stadjer

11.1.4 Belastingen

Als gemeente leggen we de gemeentelijke belastingaanslagen op, innen we de belastingaanslagen en handelen we eventuele bezwaarschriften tegen de aanslagen af. We doen dit ook voor Ten Boer, Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Hierbij werken we volgens de wettelijke betrouwbaarheids- en kwaliteitsnormen.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2017

Beoogd
 2018

Behaald
2018

% realisatie belastingopbrengst

-

100%

103%

% bezwaarschriften afgedaan binnen gestelde termijn

-

100%

45%

Oordeel Waarderingskamer op basis van audit

-

Goed

Goed

Aantal particuliere woningbezitters dat WOZ-wijzigingen voor eigen pand doorgeven

-

5%

8%

Wat wilden we bereiken in 2018?

Begin 2018 startte het Noordelijk Belastingkantoor met zijn werkzaamheden voor de gemeente en de drie noordelijke waterschappen. Er zijn toen voor het eerst gecombineerde aanslagbiljetten voor de gemeentelijke en de waterschapsbelasting verstuurd.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Het Noordelijk Belastingkantoor heeft de gemeentelijke belastingaanslagen op tijd verzonden en de geraamde belastingopbrengsten 2018 zijn gerealiseerd. Door nog aanwezige aanloopproblemen zijn er bij de verwerking van kwijtscheldingsverzoeken en vooral bezwaarschriften achterstanden ontstaan. Bovendien liet de telefonische bereikbaarheid op piekmomenten, zoals in de dagen na het versturen van de aanslagen, te wensen over.

Conclusie

In het eerste jaar heeft het Noordelijk Belastingkantoor te maken gehad met aanloopproblemen. De ambitie om uit te groeien tot een efficiënt en kwalitatief hoogwaardig belastingkantoor is in 2018 nog niet gerealiseerd. De achterstanden bij het Noordelijk Belastingkantoor hebben onze aandacht. Er is onderzoek gedaan naar de oorzaken en er loopt inmiddels een traject om tot verbeteringen te komen. In 2019 wordt hier verder aan gewerkt.

ga terug