Programma 11: Stadhuis en stadjer

Relevante ontwikkelingen

Dienstverlening en Visieontwikkeling
In 2018 zijn er verdere stappen genomen richting moderne, digitale gemeentelijke dienstverlening. In de loop van 2018 is de nieuwe visie op digitale dienstverlening gerealiseerd, waarmee we ook voor de toekomst richting blijven geven aan onze dienstverleningsbeleid. Hierin onderkennen we de noodzaak voor een digitale transformatie van onze dienstverlening. Aansluitend hierop hebben we het digitaliseringsprogramma Zaakgericht Werken bijna afgerond, waardoor digitale archivering en inzicht in behandelstatus steeds meer mogelijk is geworden. We hebben net als vorig jaar te maken met groeiend online klantcontact, waardoor we ook onderzoek zijn gaan doen naar innovatieve manieren van dienstverlening, zoals bijvoorbeeld een chatbot functionaliteit. Als laatste is de reorganisatie van Burgerzaken in november afgerond en hebben we veel energie gestoken in de voorbereidingen voor de herindeling.

Beleidsveld Communicatie
Wat betreft communicatie hebben we verder geïnvesteerd in de Newsroom, waarbij we grote gebeurtenissen en evenementen beter zijn gaan monitoren. Hierdoor kunnen we sneller reageren op actuele ontwikkelingen. Ook is het aantal volgers op onze social mediakanalen Facebook en Twitter met respectievelijk 1800 (naar 28.086) en 1500 (naar 12.620) verder toegenomen. Als gevolg van de herindeling is er in 2018 veel tijd gestoken in het in stand houden van een heldere communicatie richting onze inwoners en ondernemers. Ook zijn de succesvolle wekelijkse digitale nieuwsbrieven door de herindeling uitgebreid naar 7, met in totaal meer dan 10.000 abonnees.