Paragraaf 6: Verbonden partijen

Sociaal Fonds Groningen

Stichting Sociaal Fonds Groningen

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar
 belang

Het openbaar belang betreft de maatschappelijke belangenbehartiging van medewerkers van de gemeente Groningen, hun gezinnen en gepensioneerden.

Relatie met programma

14. Algemene Ondersteuning

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen

Bestuurlijk belang

Een lid van het College, een raadslid en 2 afgevaardigden namens de vakbond hebben zitting in het bestuur van de stichting.

Financieel belang

Financieel belang: de bijdrage in 2017 is 23 duizend euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2018 was 246 duizend euro en bedraagt op 31 december 2018 254 duizend euro. De stichting heeft geen vreemd vermogen.

Financieel resultaat

Het resultaat over 2018 bedraagt 8 duizend euro.

Financiële risico’s

Geen.

ga terug