Paragraaf 6: Verbonden partijen

Ondernemers-trefpunt

Stichting Ondernemerstrefpunt

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar
 belang

Het openbaar belang hangt samen met de doelstelling om het overleg tussen organisaties en instellingen in het onderwijs, het bedrijfsleven en de lokale overheid te bevorderen, waardoor het onderwijs en de behoeftes van het bedrijfsleven beter op elkaar worden afgestemd, zowel in de stad als in de regio.

Relatie met programma

2.Economie en Werkgelegenheid .

Deelnemende partijen

Vanuit het Onderwijs:

 • Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG) (VO)   
 • Openbaar Onderwijsgroep Groningen (O2G2) (VO)
 • De Bolster
 • Alfa College (MBO)
 • Noorderpoortcollege (MBO)
 • Gomarus College (VO)
 • Menso Alting College (MBO)
 • Unipartners (WO)
 • Samenwerking met (HBO) studieverenigingen HMV Actis, HSV en KIC
 • Vanuit het bedrijfsleven:
 • Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost (VBZO)
 • Vereniging Bedrijvenpark Noordoost (VBNO)
 • Vereniging Bedrijvenpark Groningen West (VBGW)
 • Groningen City Club GCC
 • MKB Noord
 • VNO-NCW
 • Kamer van Koophandel
 • Gemeente Groningen.
 • Provincie Groningen

Bestuurlijk belang

Een ambtenaar van de gemeente is lid van het bestuur van de stichting OTP.

Financieel belang

Financieel belang: jaarlijks 80 duizend euro als gemeentelijke bijdrage uit G-Kwadraat.

Vermogen

De jaarrekening 2018 is nog niet beschikbaar. Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 215 duizend euro en op 31 december 2017 169 duizend euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 was 49 duizend euro en op 31 december 2017 20 duizend euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2017 bedraagt 45 duizend euro (verlies).

Financiële risico’s

Geen.

ga terug