Paragraaf 6: Verbonden partijen

SIG

Stichting SIG te Groningen

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar
 belang

De gemeente Groningen heeft de Stichting SIG opgericht met als doel het beheren en ontwikkelen van bedrijfsgebouwen. De stichting beheert de aandelen van de SIG Real Estate BV.

Relatie met programma

2. Economie en Werkgelegenheid

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen

Bestuurlijk belang

De heer J. Haks, is enig bestuurder.

Financieel belang

De vorderingen op de TCN-groep zijn ingediend bij de curator. Het boedeltekort is echter zo groot dat gezien de achtergestelde aard van de gemeentelijke vorderingen, de gemeente hier waarschijnlijk niets meer van terug krijgt. Daarom zijn de vorderingen in 2013 afgeboekt.

Vermogen

Er zijn geen cijfers 2018 beschikbaar. De jaarrekening 2011 is in 2013 opgesteld. De stichting heeft geen vermogen. In 2013 heeft de financiële afwikkeling plaatsgevonden.

Financieel resultaat

Het resultaat is overgeboekt naar de gemeente Groningen.

Financiële risico’s

  Geen.

ga terug