Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicomanagement

Risicomanagement

In het onderdeel risico's wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de risico’s die het benodigd weerstandsvermogen bepalen.

De volgende risico's zijn ten opzichte van de rekening 2017 opgenomen:

  • Risico parkeerhandhaving (voorheen opgenomen onder risico parkeerbedrijf);
  • Verhogen ABP-premies;
  • Risico’s Haren en Ten Boer.

In vergelijking met de rekening 2017 is een aantal risico’s geclusterd. Het gaat om:

  • Verstrekte leningen en garanties;
  • Vastgoed;
  • Fiscale / juridische risico’s;
  • Risico bezwaarprocedures.

De risico’s van Haren en Ten Boer die hieronder vallen zijn hieraan toegevoegd.