Paragraaf 9: Bedrijfsvoering

Diversiteit

Diversiteit

We vinden het belangrijk dat het personeelsbestand van de gemeente een afspiegeling van de maatschappij is. Om dit te bereiken hebben we binnen onze gemeente verschillende trajecten lopen:

  • Het inzetten van allochtonenpool waar werkzoekenden met een niet-westerse achtergrond zich voor kunnen aanmelden. Zij krijgen voorrang bij het solliciteren boven externe kandidaten. Dit jaar hebben we 5 mensen geplaatst;
  • Het aanbieden van in ieder geval vijf taalstages voor vluchtelingen;
  • We hebben 11 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst in afspraakbanen;
  • We blijven de aanpak die we hebben ontwikkeld om, daar waar krimp of groei in de organisatie aan de orde is, tijdig medewerkers naar andere functies te begeleiden, gebruiken;
  • We blijven de initiatieven voortzetten die moeten leiden tot een hoger percentage vrouwen op sleutelposities, zoals trainingen over genderdiversiteit en aandacht voor de formulering in de vacatureteksten.

Prestatie indicatoren diversiteit
We verantwoorden in dit onderdeel de indicatoren. Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

prestatie indicator(en)

Behaald
 2016

Behaald
2017

Beoogd
2018

Behaald
 2018

Landelijk gemiddelde
 2017

Aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst in een afspraakbaan

36

10

10

11

-

% vrouwen in leidinggevende posities

-

36,30%

-

36,4%

39,1%