Paragraaf 9: Bedrijfsvoering

Verjonging

Verjonging

Vanwege de bijdrage die jongeren leveren aan vernieuwing, staat verjonging van onze organisatie voorop. Dit jaar hebben we weer meer stagiaires en trainees aan ons weten te binden dan in 2017. Ons percentage medewerkers onder de 35 jaar is met 3,1% gestegen. Hiermee zitten we ook boven het landelijk gemiddelde. Eind 2018 is overeenstemming bereikt over een nieuwe Generatiepact. Hierdoor verwachten we nog meer ruimte te hebben gecreëerd om jongeren aan te nemen.

Prestatie indicatoren verjonging
We verantwoorden in dit onderdeel de indicatoren. Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

prestatie indicator(en)

Behaald 2016

Behaald 2017

Beoogd 2018

Behaald 2018

Landelijk gemiddelde 2017

Aantal stagiairs en trainees

-

229

250

269

-

% medewerkers onder 35 jaar

-

8,2%

-

11,30%

9%