Programma 8: Wonen

Deelprogramma 8.3: Wonen en zorg

Ouderen en mensen met een beperking willen (en dienen) zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, het liefst in hun eigen woning of een geschikte woning in de buurt. Een groot deel van de verzorgingshuizen is gesloten en daardoor zullen oudere mensen met een beperking ook langer zelfstandig wonen. Dat betekent dat de bestaande woning aangepast moet worden of dat ouderen een andere geschikte woning kiezen. Steeds meer ouderen willen wel verhuizen en willen dan naar andere vormen van wonen. Verder willen mantelzorgers ondersteuning in het wonen. Nu de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de juiste vorm van wonen en zorg, willen we ouderen zich daarvan bewust maken. Daarom informeren we ouderen over de mogelijkheden zodat ze daadwerkelijk hun woningen aanpassen en later goede thuiszorg mogelijk is.

Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald

2018

Aantal bezoekers "Huis van morgen"

200

400

350

Slaagkans senioren 65+'ers Woningnet

70%

75%

70%

Aantal in voorbereiding zijnde projecten voor bijzondere woonvormen

3

2

2

% mensen met een beperking dat tevreden is over de voorzieningen in de eigen wijk

>70%

> 80%

78%

% 65+'ers dat aangeeft dat de woning geschikt is voor het type huishouden

>70%

> 90%

92%

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 470

1,8 %

Baten

€ 533

3,7 %