Programma 8: Wonen

8.2.3 WIJS

Wij willen het samenleven tussen studenten en Stadjers bevorderden. Uit onderzoek blijkt dat zij weinig met elkaar in contact komen en het ook moeilijk vinden om contact te leggen. Als dit wel gebeurt, ontstaat meer begrip voor elkaar en durven ze elkaar eerder aan te spreken op bijvoorbeeld overlast. Hierdoor verandert de beeldvorming en heeft dit een positief effect op de manier waarop studenten en Stadjers samenleven.

Om dit contact te bevorderen zetten we in op WIJS (Wijkinzet door Jongeren en Studenten) en stimuleren we via het platform Leven in stad (een samenwerking tussen bewonersorganisaties, studentenbelangenorganisaties, kamerverhuurders en gemeente) op een positieve manier het samenleven tussen studenten en andere Stadjers.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald

2018

Aantal studenten dat via WIJS actief is in de buurt

+/- 1.230

1.600

1.300

Aantal bewoners dat via WIJS-diensten afneemt

Direct: 385, Indirect: +/- 800

1.000

Direct: +/- 550, indirect: 850*

Aantal bezoekers van website stadclickt

85.000

120.000

148.896

*Dit betreft bewoners die via WIJS in Paddepoel geholpen zijn door 1 op 1 advies. Op stedelijk niveau bereikt WIJS aanzienlijk meer bewoners door de activiteiten die georganiseerd worden door en met de studenten van WIJS, zoals workshops en evenementen.

Wat wilden we bereiken in 2018?

  • We willen dat het aantal opleidingen en studenten dat via WIJS-projecten, initiatieven en onderzoeken voor de buurt doet, continueert;
  • We willen ook dat het aantal bewoners dat via WIJS-diensten afneemt volgend jaar stijgt;
  • Verder willen we dat WIJS een aantal meerjarige programma's gaan ontwikkelen waardoor de inzet van studenten voor de stad voor de aankomende jaren is gewaarborgd;
  • We willen ook kijken of in meer wijken plekken kunnen komen waar bewoners diensten kunnen afnemen;
  • We ondersteunen minimaal 5 buurtinitiatieven rondom de leefbaarheid tussen studenten en andere Stadjers met micro-financiering;
  • We willen het platform Leven in stad verder uitbreiden met partijen die zich bezighouden met thema's rondom jongerenhuisvesting waaronder de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Conclusie

ga terug