Programma 8: Wonen

8.3.2 Bijzondere woonvormen

We willen bijzondere woonvormen faciliteren. Het faciliteren van bijzondere woonvormen kan op vele manieren: adviseren, grond ter beschikking stellen, laten meeliften op communicatie, enthousiasmeren, draagvlak creëren, risico’s van plantontwikkeling verkleinen. Ook kunnen we locaties in de gemeente en initiatieven van investeerders matchen.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald
2018

Aantal in voorbereiding zijnde projecten voor bijzondere woonvormen

3

4

1

Aantal woningen behorende bij de projecten bijzondere woonvormen

240

-

210

Wat wilden we bereiken in 2018?

We willen vrije sector huurwoningen die geschikt zijn voor speciale doelgroepen nog beter in kaart brengen.
We willen andere initiatieven matchen met een locatie. Ook willen we een appartementen project of patio-achtig woning project in de vrije sectorhuur faciliteren. We hebben de verwachtingen iets naar beneden bijgesteld omdat groepsprojecten een lange opstartfase hebben, er minder initiatieven specifiek van ouderen (bekend) zijn en er weinig geschikte locaties zijn.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In de Leyhoeve zijn naast 74 zorgsuites 208 appartementen gerealiseerd in de vrije sector. In Vinkhuizen aan de Kwartsstraat zijn 36 appartementen in de vrije sector gerealiseerd.  

Conclusie

Met de Leyhoeve en het initiatief van Patrimonium op het voormalige terrein van Innersdijk hebben we bijzondere woonvormen voor speciale doelgroepen erbij gekregen.

ga terug