Programma 8: Wonen

8.3.3 Mantelzorg en meergeneratiewo

Door grote veranderingen op het gebied van wonen en zorg, sluiten veel verzorgingstehuizen hun deuren. Ouderen en mensen die zorg nodig hebben, moeten hun zorgvraag steeds meer zelf en binnen hun directe omgeving oplossen. Zeker waar mensen op hun directe (sociale) omgeving zijn aangewezen, wordt de rol van de mantelzorg belangrijker. We willen eraan bijdragen dat mantelzorgers met speciale woonwensen deze gerealiseerd krijgen.

Wat wilden we bereiken in 2018?

We willen beter zicht krijgen op de actuele en toekomstige behoefte aan mantelzorgwoningen en hoe we daar met onze partners het best in kunnen voorzien. Daarbij bekijken we ook hoe andere partijen, zoals het MKB, een rol kunnen spelen. Actuele en nieuwe initiatieven proberen we te ondersteunen

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We hebben een initiatief voor mantelzorg-wonen met dementerenden ondersteund. Eind 2018 is het woonbehoefte onderzoek gestart. Mogelijk dat de resultaten van het onderzoek input geeft over de behoefte naar mantelzorgwoningen/woonvormen en hieruit voortvloeiende activiteiten.

Conclusie

We willen er aan bijdragen dat mantelzorgers met speciale woonwensen deze gerealiseerd krijgen. Gezien de initiatieven die zich hebben voorgedaan hebben we succesvol hier aan bijgedragen. Met het in 2018 gestarte woonbehoefte onderzoek willen we zo mogelijk initiatieven exploreren en proberen te ontwikkelen.    

ga terug