Programma 5: Sport en bewegen

Deelprogramma 5.1: Sportieve infrastructuur

We willen optimale voorwaarden creëren voor sporten en bewegen. Daarvoor zijn goede en voldoende sportaccommodaties nodig en actieve en vitale sportverenigingen. Daarnaast besteden we ook buiten verenigingsverband aandacht aan sporten en bewegen, in de openbare ruimte en in de directe leefomgeving. Met dit deelprogramma voeren we de volgende strategieën van het Meerjarenprogramma uit: faciliteren van verenigingen, sport verbindt en sportieve ruimte openbaar/openbare ruimte sportief.

Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald

 2016

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald

 2018

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt lid te zijn van een sportvereniging of sportschool

48%

-

toename

47%

% jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat zegt wekelijks te sporten bij een sportclub, - vereniging of sportschool *

-

-

-

-*

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van binnensportvoorzieningen, zoals sporthallen, gymlokalen en zwembaden, in of nabij de eigen buurt

69%

-

toename

71%

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van buitensportvoorzieningen, zoals voetbal- en andere sportvelden, in of nabij de eigen buurt

70%

-

toename

72%

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van plekken in de openbare ruimte die geschikt zijn voor sport, spel en bewegen in of nabij de eigen buurt

72%

-

toename

73%

*   Betreft een indicator uit Jeugd gezondheidsenquête (GGD), 1x per 4 j (laatste uit 2015).

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 20.772

93,7 %

Baten

€ 5.911

99,4 %