Programma 5: Sport en bewegen

Relevante ontwikkelingen

Algemeen:
In september 2018 was Groningen host city tijdens de Nationale Sportweek. In deze week was er onder andere het Beweegfestival Kardinge, opening van sportplekken van de Bewegende Stad, diverse sportclinics en een sportdebat.

Sportpark Europapark en het Topsportzorgcentrum zijn in het najaar van 2018 opgeleverd.

Landelijk is het Sportakkoord vastgesteld. Ons beleid past goed bij de thema's van dit Sportakkoord.

Faciliteren Verenigingen:  
Om te komen tot een Gelijk Speelveld voor buitensportverenigingen zijn afspraken gemaakt met clubs over eigendomssituaties van clubgebouwen, kleedkamers en vergoedingen voor het gebruik van kleedkamers en schoonmaak. De eerste fase van het Gelijk Speelveld hebben we afgerond. Dat houdt in dat we voor elke vereniging duidelijkheid hebben over eigendom en lasten en baten.

Uit het Gelijk Speelveld komt het project Beter Benutten voort, waarin we kijken naar het optimaliseren van gebruik van accommodaties.

De sportparken zijn voorzien van ledverlichting. In 2019 maken we verder afspraken over de wijze van doorberekening van meerkosten aan de clubs.
In 2018 zijn milieuonderzoeken uitgevoerd naar gebruik kunstgras en de effecten van infill met rubbergranulaat. Bij de velden die in 2019 worden vervangen kiezen we voor non-infill kunstgras.

Jeugd in beweging:
Uitvoering BSlim 3 loopt. We nemen deel aan de nieuwe brede regeling combinatiefuncties vanaf 2019. Hierdoor ontvangen we een hoger rijksbudget en hiermee willen we meer combinatiefuncties realiseren.  

Ruim baan voor Talent:
We gaan verder met de Uitvoeringsagenda Topsport 2018+, waarbij de focus ligt op talentontwikkeling. In dit kader zijn we bezig om samen met onze partners een aanjager topsport aan te stellen.

Bewegende Stad:
Bij de Bewegende Stad zien we als ontwikkeling dat steeds meer initiatieven voor sport- en beweegplekken uit de buurt komen. In het kader van de herindeling bedenken we een nieuwe naam voor de Bewegende Stad.

Sport Verbindt:
De vrijwilligersmakelaar heeft aangegeven vanaf 2019 niet meer beschikbaar te zijn.