Programma 5: Sport en bewegen

5.1.1 Faciliteren verenigingen: accommodaties

We zetten in op voldoende, kwalitatieve, over de stad verspreide, betaalbare sportaccommodaties. We zorgen dat sporten betaalbaar blijft via ons tarievenstelsel. We hebben gymlokalen, sporthallen, sportvelden, zwembaden, een atletiekbaan, dojo's, een turnhal een 400m-ijsbaan en een ijshal.

We meten elk jaar de klanttevredenheid van de individuele gebruikers van de zwembaden en het sportcentrum Kardinge. Ook vragen wij om het jaar de besturen van verenigingen en scholen of zij tevreden zijn over de dienstverlening rond de sportaccommodaties (2017, 2019..). De gebruikers van de sportparken bevragen we elke drie jaar (2017, 2020 en verder), net als de gebruikers van de sporthallen (2018, 2021 en verder) en gymlokalen (2019, 2022 en verder).

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2017

Beoogd

 2018

Behaald

 2018

Aantal bezoekers Kardinge (ijs)

138.000

120.000

139.000

Aantal bezoekers zwembaden (inclusief Kardinge)

477.000

400.000

415.000

Klanttevredenheid individuele gebruikers zwembaden en Kardinge

7,6

8

-*

Klanttevredenheid gebruikers sportparken

6

-

-

Klanttevredenheid gebruikers sporthallen

-

7

6,2

Klanttevredenheid gebruikers gymlokalen

-

-

-

Bezettingsgraad gymlokalen

60%

51%

59%

Bezettingsgraad sporthallen

50%

55%

51%

*Om een representatief aantal respondenten te hebben en in het KTO ook de ijsbaan mee te nemen loopt de KTO  zwembaden en ijsbanen nog en is er nog geen rapportage van gemaakt

Wat wilden we bereiken in 2018?

We wilden minimaal een 8 blijven scoren bij de klanttevredenheidsonderzoeken onder de besturen van scholen en vereniging. Dit onderzoek wordt om het jaar gedaan. Bij zwembad Kardinge wilden we ook minimaal een 8 scoren onder de individuele gebruikers, bij de overige klanttevredenheidsonderzoeken een 7. We investeren extra middelen om de schoonmaak van sportaccommodaties structureel te verbeteren. Vanaf 2017 worden alle sportaccommodaties online verhuurd. In goed overleg met de Sportkoepel wilden we het Gelijk Speelveld voor de buitensporten invoeren. Dat houdt in dat we voor elke vereniging duidelijkheid hebben over eigendom en lasten en baten.

In 2018 is het (co)investeringsfonds sportaccommodaties volop in werking. Daarmee kunnen we extra investeren in sportaccommodaties, bovenop het geld dat er is voor regulier onderhoud en vervanging. Het fonds biedt ook de mogelijkheid vanuit de gemeente een aanvullende bijdrage (cofinanciering) te geven aan initiatieven van sportverenigingen.

De Sportkoepel is bezig met het realiseren van een Fonds voor de Sport. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente een startsubsidie verstrekt. Het Fonds voor de Sport is een platform voor het werven van donaties, giften, crowdfunding om particuliere initiatieven in de (breedte)sport te faciliteren.

De bouw van Sportcentrum Europapark is gestart in 2017 en is eind 2018 in gebruik  genomen. In Sportcentrum Europapark is onder andere een topsportaccommodatie voor turnen gerealiseerd. Bij Sportpark Corpus den Hoorn is in 2017 gestart met de bouw van het Topsportzorgcentrum en dit is geopend in oktober 2018..

In de zomer van 2017 heeft zwembad Kardinge een sfeerimpuls gekregen. Vanuit de verwachting dat het bad hierdoor meer bezoekers zou trekken. In verband met renovatie is Zwembad de Papiermolen in 2018 gesloten. Wij verwachtten dat de zwemmers met voorkeur voor een buitenbad tijdens de renovatieperiode een alternatief buitenbad buiten Groningen zouden zoeken. Hierdoor zijn de te verwachten bezoekersaantallen naar beneden bijgesteld voor 2018.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • In het kader van Gelijk Speelveld afspraken gemaakt met clubs;
  • Exploiteren en beheren van gemeentelijke sportaccommodaties;
  • Ingezet op kwalitatief betere schoonmaak van de gymlokalen;
  • Afspraken gemaakt met buitensportverenigingen in het kader van Gelijk Speelveld;
  • Door middel van cofinanciering een bijdrage geleverd aan investeringen/initiatieven van 6 sportclubs;
  • Subsidiëring zwembad Hoogkerk;  
  • Sportcentrum Europapark gerealiseerd, met onder andere een topsportaccommodatie voor turnen;
  • Renovatie Zwembad de Papiermolen;
  • Sfeerimpressie Zwembad Kardinge;  
  • Gestart met project Beter Benutten over optimaal gebruik accommodaties.

Conclusie

Er is veel gerealiseerd. Bij het realiseren van een Gelijk Speelveld is de eerste fase, het maken van afspraken met clubs , afgerond.

In verband met renovatie is Zwembad de Papiermolen in 2018 gesloten. De renovatie van het zwembad is bijna afgerond en zal met ingang vanaf het nieuwe seizoen (eind april 2019) weer in gebruik genomen worden. Ter compensatie is het Helperzwembad in de zomervakantie van 7 tot 14 uur extra open geweest. Het totaal aantal bezoekers van gemeentelijke zwembaden is in 2018 ten gevolge van de renovatie lager dan in 2017. Vanwege de warme zomer van 2018, zijn veel bezoekers uitgeweken naar andere openlucht zwembaden, zoals de Blinkerd in Ten Boer en zwembad Hoogkerk.

We blijven inzetten op extra schoonmaak in de gymzalen. Uit het klanttevredenheidsonderzoek sporthallen komt naar voren dat men over het algemeen tevreden is. Minder tevreden is men over de hygiëne van de sportvloer, in de kleedkamers en het sanitair. We zetten hier in op verbetering door hierover afspraken te maken samen met gebruikers en beheerders.

ga terug