Programma 3: Onderwijs

Deelprogramma 3.2: Voorkomen schooluitval

Zonder diploma's is het lastig om je talenten in het leven te kunnen inzetten. Daarom willen we dat kinderen hun school afmaken. Indien nodig bieden we kinderen ondersteuning om onderwijs te kunnen (blijven) volgen, bijvoorbeeld via jeugdhulp of door ondersteuning bij het vervoer naar school.

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente" . Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

2014

2015

2016

2017

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 inw. 5-18jaar)

1,63

2,15

3,47

2,47

Relatief verzuim (aantal per 1.000 inw. 5-18 jaar)

37,18

35,50

35,35

33,64

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV'ers)

2,8%

2,2%

2,4%

2,6%

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 2.793

10,3 %

Baten

€ 1.001

12,2 %