Programma 3: Onderwijs

3.1.5 Talentontwikkeling

Iedereen heeft talenten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun talenten ontdekken. We stimuleren en faciliteren hen om die te ontwikkelen. Ieder naar eigen aard en niveau. Op school, bij de sportclub, op de muziekschool of elders.

We bevorderen de kennis van de jeugd van de natuur, zodat ze later kunnen bijdragen aan een duurzame wereld. We hebben samen met scholen een gemeentelijk centrum voor Natuur- en duurzaamheidseducatie (NDE). Dit is voor basisschoolkinderen en aanvullend op het reguliere onderwijsaanbod.

Wat willen we in Groningen:

  • Dat alle kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen;
  • Activiteiten organiseren die talentontwikkeling stimuleren.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2017

Beoogd

 2018

Behaald

 2018

% Scholen dat gebruik maakt van natuur- en duurzaamheidseducatie

90%

96%

94%

Tevredenheid scholen NDE (schaal 1-10)

8,4

8,5

8,5

Aantal deelnemers jonge onderzoekers

13.132

14.000

13.929

Wat wilden we bereiken in 2018?

We wilden een optimaal klimaat creëren met een ruim en gevarieerd aanbod aan activiteiten, waar alle kinderen en jongeren de kans krijgen talenten te ontdekken en in te zetten. Kinderen en jongeren krijgen daarmee de kans zich ontwikkelen tot betrokken en verantwoordelijke burgers die een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. We willen blijvend hoge deelname en waardering van scholen aan natuur- en duurzaamheidseducatie.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 /
We hebben hiervoor lessen natuur- en duurzaamheidseducatie aangeboden op vier kinderwerktuinen, excursies georganiseerd (natuurpaden, bossen, recyclingbedrijf, boerderijen en kinderboerderijen), leskisten en lesmateriaal uitgeleend en vier netwerkbijeenkomsten voor leerkrachten georganiseerd. In totaal leverde dit 53.272 leerling deelnames aan NDE-activiteiten op.

Conclusie

Na een sterke groei in de voorgaande jaren mede als gevolg van het openen van een vierde kinderwerktuin laat NDE al twee jaar stabiele cijfers zien, qua productie en klanttevredenheid. Het is nu zaak om de effectiviteit en hoge waarderingscijfers vast te houden.

ga terug