Programma 3: Onderwijs

3.2.2 Leerlingenvervoer

We willen in Groningen dat alle kinderen naar school kunnen komen. Het aanbieden van leerlingenvervoer voor kinderen die vanwege bijzondere omstandigheden niet zelfstandig naar school kunnen reizen, is een van de wettelijke onderwijstaken van de gemeente.

Wat wilden we bereiken in 2018?

We wilden bereiken dat ouders van leerlingen die vanwege bijzondere omstandigheden zoals handicap of afstand niet zelfstandig naar school kunnen reizen worden ondersteund in het vervoer zodat de leerlingen onderwijs kunnen volgen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We hebben het leerlingenvervoer verzorgd voor diegenen die daarvoor in aanmerking komen volgens de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Groningen 2014. In schooljaar 2017/2018 hebben 556 leerlingen gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer, dit aantal komt ongeveer overeen met voorgaande jaren.
Leerlingenvervoer is sinds 1 augustus 2018 onderdeel van Publiek Vervoer. Er is een nieuw vervoercontract afgesloten, waarbij de uitvoerende organisatie voor wat betreft het leerlingenvervoer in de gemeente Groningen niet is veranderd.

Conclusie

In 2018 hebben 556 leerlingen gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. Er is een nieuw vervoercontract afgesloten, maar de vervoerder is voor wat betreft de gemeente Groningen in 2018 niet veranderd. Leerlingenvervoer is nu onderdeel van Publiek Vervoer. De verordening is in verband met de gemeentelijke herindeling nog niet aangepast, de planning is dat in 2019 te doen. Er komt dan 1 verordening voor de nieuwe gemeente Groningen.

ga terug