Programma 1: Werk en inkomen

Deelprogramma 1.1: Werk en activering

Bestaanszekerheid en maatschappelijke participatie bereiken we via (betaald) werk. (Betaald) werk draagt in belangrijke mate bij aan persoonlijk geluk. Als gemeente hebben we beperkt invloed op het aanbod van geschikte banen en de werking van de arbeidsmarkt. In programma 2: Economie en Werkgelegenheid stimuleren we ondernemers en werkgevers om zich te ontwikkelen en te groeien. Op deze wijze stimuleren we de werkgelegenheid. We willen dat iedere Stadjer actief is. In loondienst, als (parttime) ondernemer, als vrijwilliger of op een andere manier.

In dit deelprogramma Werk en activering richten we ons op mensen die er niet in slagen op eigen kracht een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Dat kan komen door het functioneren van de arbeidsmarkt zelf (beleidsveld Arbeidsmarktbeleid), maar er kunnen ook persoonlijke oorzaken zijn (beleidsvelden Werk en activering, Maatschappelijke participatie).

Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effect-Indicator(en)

Behaald
 2017

Begroting
2018

Behaald
 2018

Aantal bijstandsuitkeringen

10.178

9.900

9.746

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente" . Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

2014

2015

2016

2017

2018

Netto participatiegraad (% werkzame
beroepsbevolking ten opzichte van de
beroepsbevolking)

61,1

61,6

62,5

63,6

-

Werkloze jongeren (% 16 t/m 22-jarigen)

1,46%

1,86%

-

-

-

Lopende re-Integratievoorzieningen (aantal per
10.000 inwoners van 16-64jaar)

-

140

190

221

*269

Kinderen in uitkeringsgezinnen (%)

13,76%

13,43%

-

-

-

* Tweede kwartaal

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 61.523

23,9 %

Baten

€ 10.501

6,1 %