Programma 10: Veiligheid

10.1.6 Radicalisering en Jihadisme

Radicalisering is nog steeds een actueel thema in de bedreiging van de Nederlandse veiligheid en rechtsorde. Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland blijft op niveau vier (op een schaal van vijf).
Jihadistische dreiging vormt de voornaamste terroristische dreiging, ondanks het verdwijnen van het Kalifaat. Extreemrechtse en extreemlinkse geweldsdreiging blijft relatief beperkt.

Ons lokale beleid blijft gericht op het versterken van het inmiddels grote netwerk van onder andere scholen, politie, OM, gemeentelijke afdelingen, WIJ-teams en jeugdzorg. Daarnaast vergroten wij de kennis en kunde van professionals met expertmeetings en themadagen. Wij hanteren een preventieve aanpak van radicalisering, extremisme en polarisatie, met een persoonsgebonden aanpak.

Wat wilden we bereiken in 2018?

  • Wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering;
  • Bestrijding en verzwakken van extremisme;
  • Het vergroten van bewustwording bij professionals, sleutelpersonen en relevante organisaties.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • We hebben de trainingen ‘Signaleren van radicalisering’, ‘Omgaan met extreme idealen’, ‘Informatiedelen’ en “links- en rechtsextremisme” georganiseerd. Daarmee hebben ruim 150 professionals een basisvaardigheid geleerd óf een verdieping daarvan gekregen;
  • We hebben in november een themadag aanpak Radicalisering georganiseerd en met een 14-tal lezingen en workshops de kennis van ruim 250 professionals verdiept;
  • We hebben een start gemaakt met het uitrollen van de (weerbaarheid) BOUNCE training op één basisschool. Daaraan heeft een groep verzorgers en leerkrachten meegedaan;
  • We hebben meegewerkt aan een aantal landelijke onderzoeken naar lokale aanpak radicalisering en zijn toegetreden tot de groep Prioriteits-gemeenten;
  • We hebben het modelconvenant 'Persoonsgerichte Aanpak voorkoming Radicalisering en Extremisme’ ondertekend samen met de vier andere casuspartners: politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering Nederland;
  • We hebben zes-wekelijks een casustafel radicalisering gehouden, conform het modelconvenant 'Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme' (richtlijn NCTV).

Conclusie

Het netwerk van professionals en sleutelfiguren in de stad is verder versterkt en getraind. De lokale weegploeg en casustafel staan als een huis. We blijven, gegeven het dreigingsbeeld alert op polarisatie, extremisme en radicalisering.

ga terug