Programma 10: Veiligheid

10.1.5 Veilig ondernemen

In een aantrekkelijk ondernemersklimaat is veilig ondernemen vanzelfsprekend. Veilig ondernemen benaderen we breed. We willen een schone, hele en veilige omgeving rondom winkels en op bedrijventerreinen. Winkeldiefstal komt het meest voor, hier wordt echter vaak geen aangifte van gedaan.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2017

Beoogd 2018

Behaald
2018

Aantal aangiften door ondernemers van inbraken in kantoor-/bedrijfspanden en winkels

313

< 475

375

Wat wilden we bereiken in 2018?

In samenwerking met GCC (Groningen City Club), BBOG en servicepunt detailhandel aandacht genereren voor veilig ondernemen en winkelgebieden en bedrijventerreinen die schoon, heel en veilig zijn.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We hebben themagericht en op aanvraag een aantal activiteiten georganiseerd:  

  • Training winkeldiefstal-preventie, tijdens de Week van de Veiligheid;
  • Verkiezing Schoonste Winkelgebied van Groningen in de wijkwinkelcentra en binnenstad van Groningen in het kader van Schoon, heel en veilig (in 2018 was dit winkelcentrum Paddepoel).

Verder komt het onderwerp veiligheid gedurende het jaar terug in de structurele overleggen met ondernemers, in de nieuwsbrieven en op momenten dat er specifieke projecten worden opgestart die de algehele veiligheid van ondernemers en consumenten ten goede komen.
De jaarlijkse schouw met Stadsbeheer in relatie tot algeheel onderhoud, obstakels en veiligheid geeft vaak input voor vraaggerichte nieuwe projecten.

Conclusie

Het aantal winkeldiefstallen blijft onder het beoogde resultaat.

ga terug