Programma 12: College, raad en gebiedsgericht werken

12.1.4 Concernstelposten

Begrotingsposten die nog niet direct aan een beleidsveld (kunnen) worden overgeheveld, worden eerst op het beleidsveld Concern-stelposten begroot.

ga terug