Programma 12: College, raad en gebiedsgericht werken

Deelprogramma 12.1: College en Raad

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) komt met heldere voorstellen aan de gemeenteraad, waarin alternatieve scenario’s zijn opgenomen. Er wordt goed geluisterd. De omgang in het college van B&W, in de gemeenteraad en met elkaar is collegiaal. Openheid, transparantie, en eerlijkheid kenmerken de houding en het gedrag van het college van B&W en gemeenteraad.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 10.660

66,8 %

Baten

€ 1.287

83,7 %