Programma 12: College, raad en gebiedsgericht werken

Deelprogramma 12.2 Gebiedsgericht werken

Het gebiedsgericht werken vormt een belangrijke manier van werken in de Gemeente Groningen. Samen met het wijkwethouderschap is dit een waardevolle werkwijze die bijdraagt aan wijkspecifieke opgaven en daarmee aan de ontwikkeling van de Stad. Dit doen we samen met bewoners, ondernemers, instellingen en andere partners in de wijk. Ook experimenteren we met nieuwe vormen van zeggenschap in de wijk. De gemeentelijke organisatie werkt steeds meer gebiedsgericht, dit betekent dat we ons stedelijk beleid meer aanpassen aan de opgaven in de wijk. Ondertussen ontwikkelen de gebiedsteams en wijkwethouders zich naar de zichtbare en aanwezige verbinding tussen wijk en gemeente. Zij hebben een apart programma. Voor de verantwoording van het programma van 5,305 miljoen euro verwijzen we naar Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken .

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 5.290

33,2 %

Baten

€ 250

16,3 %