Programma 10: Veiligheid

10.1.3 Toezicht en handhaving in de openbare ruimte

Met toezicht en handhaving bevorderen we dat mensen regels naleven. De politie kijkt vooral naar de openbare orde en veiligheid, wij richten ons op de leefbaarheid en de lichtere veiligheidsproblematiek. Daartoe zijn wij zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar aanwezig in de wijk. Wij functioneren als gastheer, maar als mensen de regels overtreden, treden wij op. Wij hebben samenwerkingsafspraken met de politie over een samenhangende en gebiedsgerichte aanpak.

Het aantal evenementen in onze gemeente groeit. Veel evenementen keren jaarlijks terug. Wedstrijden van FC Groningen trekken tweewekelijks duizenden bezoekers naar de Euroborg. Een bruisende (evenementen)stad kan niet zonder aandacht voor veiligheid, zowel in de voorbereiding als tijdens een evenement. Bij complexe evenementen, zoals Koningsdag en risicowedstrijden, maken we een veiligheidsplan op maat.

Wat wilden we bereiken in 2018?

In navolging van onze inzet bij het Gele loper project en de bijdrage aan de aanpak van jeugdgroepen wilden wij in 2018 onze toezicht en handhaving meer projectmatig inzetten. Daarnaast wilden wij binnen de beschikbare capaciteit investeren in risico- en data-gestuurd handhaven.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Toezicht gehouden en gehandhaafd , onder andere bij grootschalige evenementen;
  • Handhaving- en toezichtstaken uitgevoerd op het gebruik van het Digitaal Opkoper-register en op het gebied van onder meer hondenpoep, overlast-gevende verkeerssituaties, hotspots, (zwerf)afval, aanplakken, venstertijden en het gebruik van alcohol in de openbare ruimte;
  • De boa’s waren in 2018 het grootste deel van hun tijd werkzaam in een eigen stadsdeel of gebied, zodat zij een sterke informatiepositie hadden en goed contact konden onderhouden met de collega’s van politie, sociale teams en wijkposten in hetzelfde stadsdeel of gebied;
  • Bij de samenwerking met politie is een goede informatie-uitwisseling van cruciaal belang. Om dit te kunnen realiseren hebben we onder meer een convenant gegevensuitwisseling afgesloten in het kader van de AVG;
  • In 2018 hebben we de aanbesteding voor de scanauto afgerond. Met deze scanauto zetten we verder in op digitalisering van kentekenparkeren;
  • Toezicht en handhaving uitgevoerd voor de pilot digitale handhaving van venstertijden;
  • Een pilot gedraaid en de eerste stappen gezet in data-gedreven handhaving (bijplaatsingen bij ondergrondse containers).

Conclusie

Door toezicht te houden en te handhaven op onze aandachtsgebieden in de openbare ruimte werken we aan dat wat Groningen graag wil zijn en behouden: een gemeente met een veilige, schone en prettige leefomgeving voor haar inwoners.
Om onze dienstverlening nog verder te verbeteren experimenteren wij met data-gestuurde handhaving. Met de scanauto zetten we verder in op digitalisering van kentekenparkeren. Daarnaast loopt de pilot op digitale handhaving van venstertijden.

ga terug