Programma 5: Sport en bewegen

5.2.2 Ruim baan voor talent

Topsport en breedtesport horen bij elkaar en versterken elkaar. Topsport is ook citymarketing en heeft onder andere door topsportevenementen betekenis voor de economie en cultuur. In Groningen hebben we kennis en opleidingen op het gebied van topsport en talentontwikkeling (Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool, Middelbaar Beroeps Onderwijs, Topsport Talentschool). Door de jeugdige bevolkingssamenstelling zijn er veel talentvolle sporters.

We willen Groningen een City of Talent laten zijn, ook voor de sport. We willen dat zeer talentvolle sporters zich in Groningen verder kunnen ontwikkelen. Hiervoor bieden we ze, samen met scholen en sportbonden, extra faciliteiten.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald

 2018

Aantal ondersteunde RTC’s

 7

7

7

Aantal ondersteunde topsport-talentevenementen

7

5 - 6

6

% talenten dat doorstroomt naar een hogere status

Afhankelijk van eisen die NOC NSF stelt. Indicator vervalt vanaf begroting 2019.

-

Afhankelijk van eisen die NOC NSF stelt. Indicator vervalt vanaf begroting 2019

Aantal topsporttalenten dat vanuit een RTC doorstroomt naar een hoger niveau

47*

-

32*

*optelsom van verschillende (team)sporten

Wat wilden we bereiken in 2018?

We willen dat talentvolle sporters zich in Groningen verder kunnen ontwikkelen. De samenwerking en kennisuitwisseling tussen topsportclubs, kennisinstellingen en gemeente is verbeterd.  We willen een beter beeld krijgen van de breedtesportverenigingen met ambities op het gebied van talentontwikkeling en de kennis van de Regionale Trainingscentra (RTC's) aan deze verenigingen ten goede laten komen. We voeren regulier overleg met Topsport Noord om de RTC's optimaal te ondersteunen en we gaan onderzoeken of een gemeenschappelijke trainingsfaciliteit voor de RTC's in MartiniPlaza haalbaar is.

We streven naar een stad met een optimaal topsportklimaat. Dit gaat over goede en echte topsport, breedtesport, “beweging in onderwijs”, talentontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en economische ontwikkeling: een “topsportieve”, vitale en gezonde regio. Een regio waar sporters zich tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties kunnen leveren op het hoogste niveau in hun tak van sport. Om dit te realiseren is het nodig om verder te bouwen aan optimale omstandigheden, bestaande uit de beste trainings- en wedstrijdomstandigheden, coaches en talentprogramma’s van hoge kwaliteit.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In samenwerking met alle betrokken partijen is er een Uitvoeringsagenda Topsport 2018+ tot stand gebracht.  De uitvoering geven we vorm aan de hand van vier bouwstenen (4 T’s). Het gaat hier om talentherkenning, talentontwikkeling, talent-expertise en talentprofilering. Per bouwsteen wordt inzichtelijk welke activiteiten we samen met de verschillende partijen uitvoeren en welke resultaten we willen bereiken. Dit gehele pakket vormt de bijdrage van ons en onze partners aan een optimaal topsportklimaat in de stad. De uitvoering en realisatie van de agenda en zodoende het succes valt of staat met het draagvlak voor de gekozen richting en de beschikbare middelen.

Bij de RTC's zien we in 2018 een instroom van 118 nieuwe talenten. 32 talenten zijn vanuit de RTC's doorgestroomd naar een hoger trainingsniveau.

Met betrekking tot de doorstroming van talenten naar een hogere status NOC*NSF: aangezien we vanuit gemeentelijk beleid geen invloed hebben op de richtlijnen van NOC*NSF komt deze indicator vanaf 2019 te vervallen.

Conclusie

De Uitvoeringsagenda Topsport 2018+ heeft veel potentie en is een goed vertrekpunt om samen met alle partners meer uit topsport en talentontwikkeling te halen.

ga terug