Programma 5: Sport en bewegen

Deelprogramma 5.2: Jeugd in Beweging en Ruim Baan voor talent

We willen dat kinderen voldoende mogelijkheden hebben om te sporten en brengen bij jonge bewoners een breed scala van sporten onder de aandacht. Daarnaast zetten we sporten en bewegen in als middel voor de gezonde ontwikkeling van bewoners en een actieve deelname aan de maatschappij. Dat doen we samen met de sportverenigingen, scholen en welzijnsorganisaties. We willen dat talentvolle sporters zich in Groningen kunnen ontwikkelen. Hiervoor bieden we hen, samen met scholen en sportbonden, extra faciliteiten.

Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald

 2016

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald

2018

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (wel eens) te sporten

74%
(60% (*)

-

toename

73%
(59% (*)

%  jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen (NNGB) (II)

-

-

-

-**

*   Wekelijks sporten (ja);
**   Betreft een indicator uit Jeugd gezondheidsenquête (GGD), 1x per 4 j (laatste uit 2015).

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente" . Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke effectindicator(en)

2013

2014

2015

2016

%  niet wekelijkse sporters > 18 jaar

-

-

-

40,2%

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 1.406

6,3 %

Baten

€ 34

0,6 %