Programma 5: Sport en bewegen

5.2.1 Jeugd in beweging

Met Jeugd in beweging bundelen we onze activiteiten die de deelname aan sport stimuleren. We hebben hierbij de meeste aandacht voor de jeugd tot 15 jaar, omdat een sportieve basis de kans vergroot op een leven lang plezier in sport en bewegen. Het is ook de basis voor een gezonde leefstijl, een gezonde sociale ontwikkeling en betere schoolprestaties. We sluiten hiermee aan bij de uitgangspunten van Positief Opgroeien.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2017

Beoogd
 2018

Behaald

 2018

Aantal school sportclubs in B-Slimwijken

16

16

Aantal vakdocenten voor sport en beweging in het onderwijs

16 fte

16 fte

16 fte

Aantal kinderen dat gebruik maakt van het jeugdsportfonds

1.005

1.200 tot 1.400

1.188

% kinderen groep 6 met zwemdiploma

94%

90 - 100%

volgend onderzoek in 2019

Wat wilden we bereiken in 2018?

We streven naar een goede basis voor alle kinderen, goed bewegingsonderwijs op alle scholen. We willen een samenhangend en effectief programma rond sport, bewegen en gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren die dit het hardste nodig hebben, met kort lijnen tussen jeugdige, sportprofessional, school, sportvereniging en wijk. Alle jeugd (4-15) in de Bslim wijken beweegt en of sport ten minste 1 uur per dag en het gezonde en vreedzame gedrag neemt toe. Meer inactieve kinderen en jongeren uit Bslim wijken en met name VMBO jongeren gaan sporten en worden/blijven lid van een sportvereniging. Meer sportverenigingen zijn jeugdminded en zijn een gezonde, veilige en positief pedagogische plek voor jeugdigen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  •  Uitvoering gegeven aan ons beleidskader Bslim 3. Zie ook beleidsveld 4.1.3 positief opgroeien ;
  •  We subsidiëren Huis voor de Sport voor de Inzet van 8 Buurtsportcoaches,  in elke Bslim wijk één: realiseren sportaanbod; bereiken VMBO- leerlingen (VMBO-scholencompetities), schoolsportclubs door ontwikkelen naar regulier aanbod; ondersteunen sportverenigingen op het gebied van positief opgroeien. Zie ook beleidsveld 4.1.3 positief opgroeien ;   
  • We subsidiëren schoolbesturen om in de 8 Bslim wijken kwalitatief goed bewegingsonderwijs te bieden en naschoolse sportactiviteiten te organiseren;
  •   2 keer per jaar brengt Huis voor de sport de sporthopper uit. Alle basisschoolkinderen kunnen hierdoor laagdrempelig kennis maken met verschillende sporten en sportverenigingen. Zie ook beleidsveld 4.1.3 positief opgroeien ;
  • Inzet van 16 FTE vakdocenten voor sport en beweging in het onderwijs, in totaal 26 FTE- combinatiefuncties..

Conclusie

Het stimuleren dat kinderen gaan sporten en bewegen en het bevorderen van een gezonde actieve leefstijl vindt grotendeel plaats via de infrastructuur van Bslim.2018 is het tweede uitvoeringsjaar van het beleidskader Bslim 3. Het is een totaalprogramma gericht op het activeren van een gezonde actieve leefstijl van kinderen en jongeren. Deels in de schoolse tijd, deels in de vrije tijd. In totaal zetten we 26 FTE-combinatiefuncties in. Een combinatiefunctionaris is een professional die werkt op school en in de sport om de drempel voor sporten zo laag mogelijk te maken.

ga terug