Programma 10: Veiligheid

Deelprogramma 10.4: Fysieke veiligheid

Fysieke veiligheid omvat het tegengaan en beperken van risico’s van ongevallen, branden en rampen, incidenten waarbij mensen en dieren gewond kunnen raken of kunnen overlijden of waarbij (grote) schade ontstaat. We zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving, voor inwoners en bezoekers van onze gemeente. Dit betekent in de eerste plaats dat we waar mogelijk risico’s wegnemen of beperken door onveilige situaties te voorkomen. Daarnaast moeten de hulpdiensten klaar staan, goed voorbereid zijn en voorzien zijn van de juiste middelen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 17.656

74,2 %

Baten

€ 1.951

40,5 %