Programma 10: Veiligheid

10.3.5 Motorclubs (OMG's)

In Nederland is het aantal Outlaw MotorcycleGangs (OMG’s) in de loop der jaren toegenomen. OMG’s zijn motorclubs die zich met enige regelmaat norm-overschrijdend en crimineel gedragen. In Groningen kenden we in 2018 drie OMG's of supportclubs.

.

Wat wilden we bereiken in 2018?

We wilden bereiken dat de OMG’s of de daaraan gelieerde supportclubs geen 'vaste voet aan de grond krijgen' in bestaande horecabedrijven of buurtgebouwen of een nieuw clubhuis kunnen starten. Daarnaast wilden we de informatievoorziening van de gemeente ten aanzien van OMG’s en supportclubs, in samenwerking met ketenpartners, op peil houden.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Periodiek hebben we met politie, OM, Belastingdienst en het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) overleg over de noodzaak en mogelijkheid om maatregelen te treffen ter voorkoming van vestiging van een OMG-clubhuis en/of het indringen van een OMG in de bovenwereld;
  • Uitgangspunt was om, waar daartoe aanleiding was, zogenoemde ‘stopgesprekken’ te voeren met horecaondernemers/pandeigenaren waar OMG-leden waren gesignaleerd. In 2018 hebben we geen stopgesprekken hoeven voeren, omdat geen OMG-leden in colors in horecagelegenheden/panden zijn gesignaleerd. Er was geen aanleiding om bestuursrechtelijke maatregelen op te leggen.

Conclusie

Er hebben zich in 2018 geen OMG's met een clubhuis gevestigd in de gemeente Groningen. Evenmin zijn signalen bekend dat OMG's substantiële invloed hebben in bepaalde horecabedrijven en/of buurtgebouwen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 920

3,9 %

Baten

€ 309

6,4 %

ga terug