Programma 7: Verkeer

Deelprogramma 7.3: Auto

In ons Ommeland is weinig verstedelijking. De auto is dan ook een belangrijk vervoermiddel voor het sociaal en economisch functioneren van stad en regio. Van groot belang is dat de dynamo's in onze gemeente (inter)nationaal en regionaal goed bereikbaar zijn met de (vracht)auto. Voor een robuuste toekomstige bereikbaarheid zijn aanpassingen aan de auto-infrastructuur nodig. Niet alleen voor de economie van de stad, maar ook om te voorkomen dat er alternatieve autoroutes ontstaan op ongewenste plekken. De kwaliteit van de leefomgeving verbetert door het verkeer te concentreren op de stedelijke hoofdwegen en sluipverkeer door de wijken te voorkomen.

De komende jaren staan in het teken van een aantal grote projecten. Groningen Bereikbaar wil de stad in deze periode bereikbaar houden en maximaal 10 minuten extra reistijd op de invalsroutes. Andere maatregelen voorkomen verkeer of verspreiden dit beter. Een efficiënt en duurzaam goederenvervoer maakt hier onderdeel van uit.

Wij willen dat:

  • De dynamo's van Groningen bereikbaar zijn met de (vracht-)auto;
  • Het autoverkeer zich concentreert op het hoofdwegennet, de wijken worden zo min mogelijk belast.

Jaarlijks monitoren we de bereikbaarheid per auto en de impact op de gemeente. De hoeveelheid autogebruik in de totale mobiliteit van de gemeente voor nu en in de toekomst (modal split) bepalen we met het gemeentelijk verkeersmodel. Daarnaast meten we op diverse locaties jaarlijks op straat het auto- en fietsverkeer. Zo volgen we onder andere de ontwikkeling van het aantal auto’s op het binnencordon (een denkbeeldige lijn binnen de ringweg, het gebied tussen spoorlijn Groningen-Sauwerd, Westelijke Ringweg, Zuidelijke Ringweg, Winschoterdiep, Eemskanaal, Van Starkenborghkanaal en Noordelijke Ringweg).

De bereikbaarheid van buiten naar de gemeente, wordt mede bepaald door de werkelijke reistijd. De optelsom van de gemeten reistijden op 9 routes geeft een gemiddeld jaarbeeld in de spitsperiodes (exclusief schoolvakanties). Ons doel is dat tijdens de uitvoering van de grote projecten de reistijden per traject niet meer dan 10 minuten mogen toenemen.  Voor het totaal van de 9 trajecten is dat dus 90 minuten vertragingstijd, wat opgeteld bij de referentiewaarde van 2014, 90,5 minuten, bij elkaar dus maximaal 180,5 minuten is.
*De inwinning van de gegevens voor deze indicator is gewijzigd. Er is een nieuwe databron en de gegevens worden niet meer door Groningen Bereikbaar omgezet in de 9 reistijdtrajecten. Er loopt een onderzoek om reistijden met de nieuwe bron weer structureel vorm te gaan geven.

Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald 2017

Beoogd

 2018

Behaald

2018

Aandeel van de auto in de modal split binnen de gemeente Groningen

31,9%

30-35%

31,9%

Aantal auto's op het binnencordon (werkdag)

229.600

220.000

-

Totale reistijd op 9 specifieke trajecten (wegen)

85

max. 180,5

*

Ervaring bewoners van overlast van autoverkeer in de eigen wijk

-

<16%

18%

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 1.218

4,8 %

Baten

€ 106

0,5 %