Programma 13: Algemene inkomsten en post onvoorzien

Doelstelling en relevante beleidsnota's

Doelstelling en relevante beleidsnota's

De doelstelling(en) en relevante beleidsnota's van het programma staan hieronder. Via het menu hiernaast kom je bij de relevante ontwikkelingen, de bijdrage van verbonden partijen, de deelprogramma’s met bijhorende beleidsvelden, de financiën en de financiële risico’s.

We willen de algemene inkomsten en onvoorziene uitgaven zo zorgvuldig mogelijk begroten.

Voor dit programma zijn geen beleidsnota's.