Programma 13: Algemene inkomsten en post onvoorzien

Deelprogramma 13.1: Algemene inkomsten en post onvoorzien

We begroten onze onroerend zaakbelasting, de roerende zaakbelasting, de hondenbelasting, de logiesbelasting, het saldo van de financieringsfunctie, het gemeentefonds, de rente van reserves van voldoende omvang en de dividenden zo zorgvuldig mogelijk. In dit deelprogramma laten we het historisch overzicht zien van deze onderdelen.

Bestaand beleid (baten)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(bedragen x 1.000 euro)

Onroerend zaakbelasting

61.837

64.061

67.836

67.209

68.654

70.122

Roerende zaakbelasting

94

101

92

77

78

79

Hondenbelasting

854

954

971

913

928

944

Logiesbelasting

1.310

1.625

1.884

1.317

1.317

1.317

Saldo financieringsfunctie

514

4.341

2.574 

2727

2976

3363

Gemeentefonds

453.884

454.166

492.016

472.827

478.375

483.404

Post onvoorzien

0

-

-

-100

-100

-100

Rente reserves

1.045

694

989

38

38

38

Dividenden

3.258

1.964

2.066

337

337

337

Totaal

522.796

527.906

568.428

545.345

552.603

559.504

Bestaand beleid (Lasten)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Te betalen Vpb

0

0

0

0

0

0

Totaal

 0

 0

Voor een uitgebreide toelichtingen verwijzen we naar de volgende paragrafen:

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 41.966

100,0 %

Baten

€ 607.359

100,0 %