Programma 11: Stadhuis en stadjer

Financiën

Wat heeft het gekost?

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.

Financiële toelichting

11.1 Publieke dienstverlening

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

358

-176

182

Verkiezingen (N 228 duizend euro)
De van het Rijk ontvangen vergoeding voor het organiseren van het referendum op 21 maart 2018 ad 356 duizend euro bleek ontoereikend voor de gemaakte kosten. Dit levert een nadeel op van 137 duizend euro.
Daarnaast zijn de kosten voor de herindelingsverkiezing 91 duizend euro hoger uitgevallen dan begroot. Deze meerkosten worden met name veroorzaakt door het centraal tellen.

Noordelijk Belastingkantoor (V 612 duizend euro)
Uw raad heeft 3,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de incidentele projectkosten van het Noordelijk Belastingkantoor. De projectkosten vallen in totaliteit 663 duizend euro lager uit dan verwacht, deze vrijval wordt met name veroorzaakt door lagere frictiekosten. In 2018 is de vrijval 503 duizend euro.
Daarnaast is er een incidenteel voordeel van 109 duizend euro, omdat de deelnemersbijdragelager uitvalt dan was voorzien in het bedrijfsplan Noordelijk Belastingkantoor.

Huwelijken (N 47 duizend euro)
Het aantal huwelijksvoltrekkingen (lees ook: de inclusief geregistreerde partnerschappen) in de gemeente Groningen is de laatste jaren stabiel: gemiddeld 650 per jaar. We constateren wel dat burgers steeds vaker kiezen voor het gratis huwelijk of het goedkope baliehuwelijk. De duurdere huwelijken met volledige ceremonie op de aangewezen en de vrije locaties nemen af. Dit is een landelijke trend. De keuze voor de goedkopere huwelijken heeft als financieel effect dat de hoogte van de legesopbrengsten al enkele jaren achterblijft bij de verwachtingen en dit resulteert in 47 duizend euro minder baten.

Overig (N 155 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 155 duizend euro.

11.2 Communicatie met burger

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-252

212

-40

Project Like!
In 2018 heeft de gemeente Groningen werkzaamheden verricht voor het Europees subsidie project Like!. Er zijn uitvoeringskosten gemaakt voor de inzet aan dit project en dit resulteert in een nadeel van 212 duizend euro. Daarnaast is er subsidie voor het project ontvangen en dat resulteert in een voordeel van 212 duidend euro.

Overig (N 40 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 40 duizend euro.