Programma 8: Wonen

8.2.2 Kamerverhuurbeleid

Verhuurders voegen vooral in de populaire wijken en in de binnenstad kamerverhuur toe. Op verschillende plekken leidt dit tot een verstoring van het evenwicht en minder woonkwaliteit zowel voor omwonenden als de huurders zelf. Om dit te voorkomen moeten we ingrijpen wanneer het ergens mis dreigt te gaan. Daarom kiezen we per situatie voor maatwerk. Ook beperken we de toevoeging van extra kamers en kleine zelfstandige appartementen aan de particuliere woningvoorraad op plekken waar het woonklimaat en de leefbaarheid onder druk staan. We volgen de effecten van dit nieuwe beleid goed om te voorkomen dat het aanbod aan kamers teveel afneemt

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald

2018

Aantal verstrekte onttrekkingsvergunningen voor kamerverhuur

9

<30

0

Wat wilden we bereiken in 2018?

In 2018 zetten wilden we de lijn voort zetten om in principe geen nieuwe kamerverhuur toe te voegen, behalve op de plekken waar de omgevingstoets dat toe laat. Met het bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen kan geen kamerverhuur meer worden toegevoegd in de binnenstad en de schil- en een paar overige wijken. Als er programma wordt toegevoegd in de bestaande woningvoorraad dan zijn dat in principe appartementen van 50m 2 of groter. We voegen daarnaast kwaliteit toe door nieuwbouw van jongereneenheden in de daartoe aangegeven zones en locaties.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • In 2018 zijn 0 reguliere onttrekkingsvergunningen verleend. Er zijn wel aanvragen geweest, maar die zijn allemaal geweigerd.
  • Het bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen 2 (HBW 2) is in procedure gebracht. Dit bestemmingsplan is een aanvulling op HBW 1 en legt dezelfde regels over de rest van de stad bijvoorbeeld als het gaat om het toevoegen van kamerverhuur.
  • Tevens is een nieuwe vergunning ingevoerd voor verhuurders en bemiddelaars van kamers en appartementen aan studenten. Met deze nieuwe vergunning willen we ongewenst verhuurgedrag, bijvoorbeeld bedreiging en intimidatie van huurders, tegengaan.

Conclusie

In 2018 zijn er wederom minder onttrekkingsvergunningen verleend. Hiermee voorkomen we dat goedkope en schaarse gezinswoningen verdwijnen ten behoeve van kamerverhuur. Als we jongerenhuisvesting toevoegen doen we dat door het bouwen van kwalitatief goede eenheden op plekken in de stad die daar geschikt voor zijn. Hierdoor proberen we de leefbaarheid, vooral in de populaire wijken voor kamerverhuur, op peil te houden. Hoewel er in 2018 minder nieuwe eenheden zijn opgeleverd dan verwacht, zitten voor de komende jaren nog circa 3.000 nieuwe eenheden in de planning.

ga terug