Programma 7: Verkeer

7.1.5 Het verhaal Groningen fietsstad

Ons doel is dat onze inwoners zich bewust zijn van Groningen Fietsstad. In Groningen fietsen we veel, heel veel. We willen dat alle Stadjers zich bewuster worden van dit hoge aandeel fietsgebruik. Door Groningen Fietsstad duidelijk en permanent te promoten willen we bereiken dat de fiets nog meer gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer. Maar ook dat fietsers zich actiever en bewuster gaan gedragen, zodat zelflerend gedrag vanzelfsprekend wordt.

Daarnaast willen we ook een inspirerend voorbeeld zijn voor andere steden. Zodat zij van ons leren en om Groningen te promoten. Een leefbare stad met goede fietsvoorzieningen trekt namelijk innovatieve kennisbedrijven. Daarmee is fietsen dus ook economie.  

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2017

Beoogd

 2018

Behaald

2018

Aantal campagnes fietsgedrag

6

6

6

Wat wilden we bereiken in 2018?

We zijn verder gegaan met het uitbouwen van het 'merk' Groningen Fietsstad. Ook wilden we de herkenbaarheid van ons hoofdfietsnetwerk vergroten. Nationaal en internationaal wilden we de naam van Groningen als Fietsstad verder uitbouwen door actief deel te nemen aan fietscongressen. Zodoende kunnen we ons verhaal aan (fiets)professionals uitdragen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Op de Fietsroute Plus Groningen-Ten Boer hebben we een pilot gehouden om de herkenbaarheid van ons regionale hoofdfietsnetwerk te verbeteren;
  • Deelname aan (inter-)nationale (fiets)congressen;
  • Campagnes fietsgedrag (Slimme Routes, doorfietsroutes, 'Uit de bus, op de fiets', fietsverlichting, Fietsheld, etc.);
  • Alle fietsverkeerslichten zijn voorzien van het 050 Fietsstad-logo;
  • Opzetten van een innovatief verkeersmonitoringssysteem in de binnenstad.

Conclusie

Net als in de afgelopen jaren hebben we ook in 2018 weer een zestal (gedrags)campagnes gehouden. Meest in het oog springend was het houden van een pilot om de Doorfietsroute Groningen-Ten Boer onder de aandacht van (potentiële) fietsers te brengen. Dit willen we ook uitrollen op de andere doorfietsroutes naar Haren, Zuidhorn en Bedum.

Nationaal en ook internationaal hebben we Groningen als Fietsstad weer op de kaart kunnen zetten. Zo hebben we ons onder andere kunnen presenteren tijdens het Nationaal Fietscongres in Rotterdam. Bovendien zijn diverse (fiets)professionals bij ons op bezoek geweest om Groningen Fietsstad zelf te kunnen ervaren.

In 2018 zijn ten slotte alle fietsverkeerslichten voorzien van het 050 Fietsstad-logo. Tevens zijn we gestart met een proeftuin om te komen tot een innovatief verkeersmonitoringssysteem in de binnenstad. Met een dergelijk systeem proberen we meer inzicht te krijgen in aantallen voertuigen, fietsers en voetgangers, maar ook voor wat betreft de routekeuze, verblijfsduur, parkeergedrag, etc.

ga terug