Programma 7: Verkeer

7.1.4 Fietsparkeren op maat

Ons doel is dat we met goede stallingen de kwaliteit van de openbare ruimte en de bereikbaarheid van voorzieningen willen verbeteren. Bij het fietsparkeren in de binnenstad maken we duidelijke keuzes die aansluiten bij de stallingsbehoefte van bezoekers en werknemers. Voor kort stallen bieden we flexibele oplossingen en voor middellang stallen vaste voorzieningen in de openbare ruimte. Voor fietsers die hun fiets langer willen stallen, bieden we inpandige of ondergrondse fietsenstallingen aan. Ook bij openbaar vervoer (OV) knooppunten (stations en P+R-terreinen) bieden we voldoende en kwalitatief hoogwaardige stallingsmogelijkheden aan. Ook kunnen reizigers op veel OV-knooppunten OV-fietsen huren.

Om het fietsparkeren in de oude stadswijken rond de binnenstad te verbeteren, maken we afspraken met ontwikkelaars. We willen het fietsparkeren hier zoveel mogelijk inpandig of op eigen terrein oplossen. En alleen als dit niet mogelijk blijkt, zoeken we wijkgerichte maatwerkoplossingen in de openbare ruimte.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
2017

Beoogd
 2018

Behaald
2018

Stallingscapaciteit fietsenstallingen

Binnenstad

1.230

2.230

1.230

Stallingscapaciteit fietsenstallingen Hoofdstation

9.900

9.900

9.900

Stallingscapaciteit fietsenstallingen Groningen Europapark

700

700

700

Stallingscapaciteit fietsenstallingen Groningen Noord

272

512

272

Tevredenheidscijfer fietsenstallingen

7,1

7,1

-

Wat wilden we bereiken in 2018?

Het aantal stallingen bij openbaar vervoerknooppunten en in de binnenstad wilden we verder uitbreiden met extra fietsenstallingen op het nieuwe P+R-terrein Meerstad, maar ook in de binnenstad. In de binnenstad waren we voornemens op zoek te gaan naar meer stallingsruimte in de openbare ruimte. Maar ook om de mogelijkheden te verkennen voor één of meer inpandige/ondergrondse fietsenstallingen. Ook gingen we er vanuit dat eind 2018 de nieuwe fietsenstalling Nieuwe Markt in gebruik zou worden genomen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Aanleggen van een fietsenstalling op P+R Meerstad;
  • Uitbreiden van de stallingscapaciteit (overdekte fietsenstallingen en bedrijfsfietskluizen) op diverse P+R terreinen.

Centrum:

  • Aanleggen extra fietsenstallingen;
  • Onderzoek naar mogelijke locaties voor inpandige en/of ondergrondse fietsenstallingen.

Conclusie

In aanloop naar de werkzaamheden in het kader van de Aanpak Ring Zuid hebben we het aantal stallingen op P+R terreinen in 2018 kunnen uitbreiden. Zo beschikt de nieuwe P+R Meerstad over fietsenstallingen (fietskluizen en overdekte fietsklemmen) en is de capaciteit op de P+R-terreinen Reitdiep, Kardinge, Haren en Hoogkerk uitgebreid. In verband met de toenemende vraag naar fietsenstallingen op het Hoofdstation hebben we in september tot en met december tijdelijk 500 fietsenstallingen naast de Fietsflat geplaatst (tijdens de weekenden).

De uitbreiding van het aantal stallingsplaatsen op station Groningen Noord heeft vertraging opgelopen, omdat de uitwerking lastiger bleek dan aanvankelijk werd gedacht. De oplevering van het Groninger Forum, de fietsenstalling Nieuwe Markt en de Forumgarage zal gelijktijdig plaatsvinden eind 2019. Daardoor is de beschikbare stallingscapaciteit in de binnenstad in 2018 lager dan was beoogd.

Ook in de binnenstad zijn we in 2018 fors aan de slag gegaan. De fietsstewards hebben ervoor gezorgd dat de overlast van gestalde fietsen op diverse plaatsen in de binnenstad is verminderd of zelfs helemaal is weggenomen. Bovendien is op diverse plaatsen de stallingscapaciteit uitgebreid, onder meer rond de Brugstraat, de Munnekeholm en het Gedempte Zuiderdiep. De opgave voor de binnenstad blijft echter groot. Daarom zijn we in 2018 ook gestart met een onderzoek naar mogelijke locaties voor inpandige en/of ondergrondse fietsenstallingen in het westelijke gedeelte van de binnenstad (omgeving A-Kerkhof en Vismarkt) en rond de Grote Markt.

ga terug