Programma 11: Stadhuis en stadjer

11.2.1 Faciliteren (digitale) informatievoorziening

Digitale informatie verstrekken we vooral via de gemeentelijke website . De website van Groningen is een 'toptakenwebsite', met die producten waar de burger om vraagt en geschreven in gewoon Nederlands. Gemakkelijk te vinden, goed te begrijpen en ook toegankelijk voor mensen met een beperking. Online communiceren we via sociale media Twitter, Facebook en WhatsApp.

In de informatievoorziening aan burgers werken we volgens het ‘click, call, face-principe’. Click (op onze website ) voor wie snel en als het uitkomt geholpen wil worden of informatie zoekt. Call (bellen) voor mensen die de benodigde informatie niet kunnen vinden of geen toegang hebben tot digitale kanalen. Face (persoonlijk contact) voor wie daar behoefte aan heeft of als dat beter werkt. Hoe beter de digitale informatievoorziening, hoe meer tevreden de burgers zijn. Dat leidt weer tot minder telefoontjes en baliebezoeken. Met als uiteindelijk gevolg lagere kosten.

Hier verwijzen we naar programma 11.1.1 (beleidsveld Regie dienstverlening ) onderdeel klanttevredenheid digitale dienstverlening Internet.

Wat wilden we bereiken in 2018?

Goed meten en analyseren van de bezoeken van burgers aan onze toptakenwebsite en de toegankelijkheid van onze onlineproducten was ook in 2018 voor ons van groot belang. We hebben in 2018 ingezet op meer en betere onlinedienstverlening. Hierbinnen hebben we vooral geïnvesteerd in social media en een verbeterslag in onze nieuwsbrieven gerealiseerd door ze vaker te verspreiden.

Om het "humeur van de stad" te duiden hebben we daarnaast de monitoring van de web en online uitingen over de stad vanuit onze Newsroom050 geïntensiveerd. Dit samenwerkingsverband van Communicatie, woordvoering en het Klantcontactcentrum is in staat belangrijke onderwerpen die (op-)spelen snel op te pikken. Dit heeft geresulteerd in een meer assertieve rol van de Newsroom050 tijdens grote evenementen en activiteiten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Algemeen:

 • Nieuw systeem om websitebezoek beter te meten en analyseren ingevoerd;
 • Bezoekers kunnen nu kiezen om de website te laten voorlezen door middel van Readspeaker;
 • Naast de structurele monitoring van het algehele “humeur van de stad” heeft de Newsroom bij grote evenementen en issues de online berichtenstroom specifiek gemonitord. Denk aan bijvoorbeeld de 4 Mijl, de intocht van Sinterklaas, overlast tijdens Oud & Nieuw, herindeling, gele hesjes in Groningen, de gemeenteraadsverkiezing.
 • Op onze social media kanalen bieden we een gevarieerde mix van content. Groei aantal volgers: Facebook +1.800, Twitter +1.500.
 • In verband met onder andere Koningsdag en de herindelingswerkzaamheden, is de frequentie van de Stadsbuzz op 1x week gehandhaafd. De naam is gewijzigd in “de Buzz” omdat de term stad niet past bij de nieuwe gemeente.

Koningsdag

 • Aparte website voor Koningsdag gemaakt en beheerd. Resultaat is ruim een half miljoen pageviews, waarvan ruim de helft op Koningsdag zelf.
 • 65 social media monitorrapporten opgeleverd vanuit de Newsroom.
 • Extra online informatiekanalen ingericht en bijgehouden: Facebook, Twitter en Instagram.

Herindeling

 • Informatie uit de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer geïntegreerd met de website van de nieuwe gemeente Groningen. Per 1 januari 2019 waren zo’n 600 pagina’s herschreven en door inwoners te raadplegen. De toevoeging “stad” verwijderd uit alle kanalen als voorbereiding op de nieuwe gemeente van stad én dorpen.
 • Gebiedsnieuwsbrieven gemaakt voor de nieuwe gebieden Haren en Ten Boer. Totaal maken we nu 7 wekelijkse gebiedsnieuwsbrieven voor ruim 10.000 abonnees.
 • De opkomstcampagne en informatievoorziening ten behoeve van de raadsverkiezing in november verzorgd en ondersteund.

Conclusie

Koningsdag en de herindeling hebben veel capaciteit gevraagd. Aanpassing van de website voor de herindeling is voor de bezoekers vrijwel geruisloos gelopen. Door gebruik te maken van aparte kanalen voor Koningsdag was het mogelijk gericht informatie te verstrekken en een feestelijke sfeer neer te zetten. De monitoring door de Newsroom zorgt dat we snel kunnen inspelen op vragen/klachten/opkomende kwesties. De wijze waarop we social media inzetten wordt gewaardeerd en de aantallen volgers groeien.

ga terug