Programma 10: Veiligheid

10.3.3 (Vergunde) prostitutie

Sinds 1 januari 2016 kent de stad Groningen nog één raamprostitutiegebied, de Nieuwstad, met in totaal 40 panden en 95 ramen. Per 1 juni 2016 is ons nieuw lokaal prostitutiebeleid van kracht geworden. We kiezen voor het opwerpen van barrières tegen mensenhandel en uitbuiting door onder andere de volgende maatregelen:

 • De minimumleeftijd voor prostituees is verhoogd van 18 naar 21 jaar;
 • Prostituees zijn verplicht een intakegesprek te hebben alvorens zij in Groningen mogen werken;
 • Exploitanten van prostitutiebedrijven moeten een bedrijfsplan overleggen;
 • Prostituees mogen maximaal 11 uur per etmaal werken;
 • Er is een strafbaarstelling voor klanten van niet-vergunde prostitutiebedrijven in de APV opgenomen.

We hebben meer aandacht voor de mogelijkheden voor prostituees om 'uit te stappen', in samenhang met het streven om de tippelzone te sluiten. Het toezicht op de naleving van de vergunningsvoorwaarden gebeurt door de bestuurlijk toezichthouders van de gemeente in samenwerking en afstemming met de politie.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
2017

Beoogd

 2018

Behaald
2018

Aantal bestuurlijke maatregelen in de vergunde prostitutie

7

10

7

Aantal bestuurlijke maatregelen in de illegale prostitutie

38

20

30

Wat wilden we bereiken in 2018?

 • Een afname van de niet-vergunde en illegale prostitutie;
 • Naleving van de regels in de vergunde prostitutiebranche.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 • Handhaving in de vergunde prostitutiebranche door;
  • Controle op naleving maatregelen als voorwaarde voor vergunningverlening aan exploitant;
  • Controle op de voorschriften in het bedrijfsplan;
  • Controle op werken met een pasje als bewijs van verplichte intake.
 • Handhaving in de niet-vergunde en illegale prostitutiebranche. Er is op drie verschillende manieren opgetreden;
  • Een aantal inwoners heeft een waarschuwing gekregen dat bij herhaling overgegaan zou kunnen worden tot sluiting van hun woning;
  • Een aantal woningen is voor de duur van een (half) jaar gesloten;
  • Bij een aantal overtredingen hebben we maatwerk toegepast en de zorg(toeleiding) laten prevaleren boven het sluiten van de woning.  

Conclusie

 • Met de verplichte intake hebben we een goed overzicht van alle in de vergunde branche werkzame sekswerkers;
 • Alle seksbedrijven beschikken over een goedgekeurd bedrijfsplan;
 • Er worden sinds de invoering van de leeftijdsverhoging naar 21 jaar geen sekswerkers jonger dan 21 jaar aangetroffen in de vergunde branche;
 • In de vergunde branche worden geen extreem lange werktijden meer gesignaleerd;
 • Het aantal bestuurlijke maatregelen legitimeert het blijvend handhaven.
ga terug