Programma 10: Veiligheid

10.2.1 Alcohol- en drugsgebruik

Het effect van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren manifesteert zich in schoolverzuim en -uitval, vandalisme, geweld, gezondheidsschade en instroom in de zorg. De WIJ-teams en VO-WIJ werken nauw samen met leerplicht, jeugdgezondheidszorg, scholen en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) op het gebied van preventie, signalering en het bieden van lichte ondersteuning.
We willen dat de gemiddelde leeftijd waarop jongeren beginnen met drinken omhoog gaat, dat jongeren goed geïnformeerd zijn over de risico's van drugs- en alcoholgebruik, dat het overmatig gebruik van alcohol daalt en dat jongeren onder de 18 geen toegang hebben tot drugs.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2017

Beoogd
 2018

Behaald
2018

Aantal geconstateerde overtredingen alcoholverkoop aan jongeren (< 18 jaar)

37

< 75

24

Aantal geconstateerde overtredingen verkoop en aanwezigheid jongeren in coffeeshops

0

< 5

0

Wat wilden we bereiken in 2018?

  • Een verbetering van het naleefgedrag ten aanzien van het verbod op de verkoop van alcohol aan minderjarigen;
  • Meer toezicht op de verkoop van softdrugs aan minderjarigen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Het schoolpreventieprogramma 'Gezonde School & Genotmiddelen' is uitgevoerd op scholen voor BO en VO door VNN;
  • De 'Maand van Liefde & Genot' is uitgevoerd door WIJ-medewerkers (voorlichtingsactiviteiten op het gebied van alcohol, drugs en seksualiteit);
  • Binnen de aanpak problematische jeugdgroepen is drugsgebruik een belangrijk aandachtspunt; in het afgelopen jaar zijn onder meer VNN en politie ingezet bij hulpverlening en de bestrijding van drugsgebruik;
  • Controles op de verkoop van alcohol aan minderjarigen met behulp van mystery shoppers;
  • Twee keer per jaar een integrale controle door politie en gemeente bij alle coffeeshops;
  • Activiteiten in het kader van 'Groningen Gezond' (gezondheidsbeleid gemeente Groningen 2018-2021).

Conclusie

Het is positief dat het aantal geconstateerde overtredingen van alcoholverkoop aan jongeren onder de 18 jaar is gedaald. Bij coffeeshops is net als het voorgaande jaar geen enkele overtreding geconstateerd.

ga terug