Programma 10: Veiligheid

10.1.1 Woninginbraken

Woninginbraken hebben impact op het veiligheidsgevoel van betrokkenen. De bestrijding ervan is één van de prioriteiten in ons integraal veiligheidsbeleid. Zoveel mogelijk betrekken we de burgers zelf erbij. Waar nodig organiseren we voorlichtingscampagnes, workshops, acties (gericht op studentenhuizen), buurtschouwen en geven we individuele preventieadviezen.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicator(en)

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald

2018

Aantal aangiften van woninginbraken *)

546

750

713

*)Na een piek in 2013, is vanaf 2014 een daling geweest van het aantal woninginbraken. In 2015 en 2016 lag het aantal tussen de 800 en 900 inbraken per jaar. In 2017 is een flinke daling geweest van het aantal woninginbraken, zonder dat hier een verklaring voor te geven is. In 2018 is het aantal weer omhoog gegaan, hoewel dit nog altijd minder is dan het niveau van 2015-2016. En tevens minder dan het beoogde aantal.

Wat wilden we bereiken in 2018?

  • Ons streven was om in 2018 uit te komen onder 750 aangiften van woninginbraken;
  • We wilden doorgaan met de bestaande hotspotgerichte aanpak;
  • We wilden bijzondere aandacht blijven geven aan de eigen verantwoordelijkheid van de burger bij het voorkomen van woninginbraken (burgerparticipatie).

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • We hebben de bestaande hotspotgerichte aanpak gecontinueerd, waarbij we bijzondere aandacht gaven aan de eigen verantwoordelijkheid van de burger bij het voorkomen van woninginbraken;
  • De preventieadviseurs hebben ter plekke gratis preventieadvies gegeven aan (omwonenden van) slachtoffers van een woninginbraak over de beveiliging van hun huis;
  • We hebben, met gebruik van de Preventietruck, op straat voorlichting gegeven en periodiek in de media preventietips verspreid;
  • We hebben controles uitgevoerd op het registreren van tweedehands spullen in het Digitaal Opkopersregister (DOR), met als doel het tegengaan van heling. Bij schending van de registratieverplichting hebben we sancties opgelegd.

Conclusie

Het aantal woninginbraken ligt nog steeds op een veel lager niveau dan voor 2014. We concluderen dat de geïntensiveerde aanpak zijn vruchten afwerpt.

ga terug