Programma 7: Verkeer

7.1.2 Een samenhangend fietsnetwerk

Ons doel is dat fietsers overal snel, comfortabel en veilig kunnen komen. Goede fietsverbindingen naar openbaar vervoer knooppunten, belangrijke economische trekkers (de dynamo's Zernike Campus, Europapark/Kempkensberg, Binnenstad, Martini Ziekenhuis en omgeving, UMCG en Stationsgebied) en de regio zijn belangrijk. In ons fietsnetwerk onderscheiden we het hoofdnetwerk, gericht op de snelle en doorgaande fietser, en het basisnetwerk, ontsluitend en fijnmazig. We zorgen voor de samenhang van ons fietsnetwerk op twee manieren. In de eerste plaats kijken we in samenhang en naar fietsverbindingen. We benaderen niet elk fietspad apart, maar richten ons op het fietsnetwerk van deur tot deur. Ten tweede benaderen we de fiets als onderdeel van de totale vervoersketen, omdat niet iedere reis zich helemaal voor het gebruik van de fiets leent. Daarom proberen wij de fiets in te zetten om er het laatste gedeelte van de reis mee af te leggen.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2017

Beoogd
 2018

Behaald
 2018

Aantal OV-fietsverhuurlocaties bij stations en P+R-terreinen

7

7

6

Aantal aangelegde ontbrekende schakels

3

2

2

Aantal Fietsroutes Plus (verbinding met de regio)

3

3

3

Aantal verkeerslichten met slimme techniek

26

28

28

Aantal ontbrekende schakels in het fietsnetwerk

9

7

7

Wat wilden we bereiken in 2018?

Om het stedelijke en regionale hoofdfietsnetwerk verder te completeren wilden we verder gaan met de aanleg dan wel planvorming van een aantal ontbrekende schakels. Voor wat betreft de planvorming ging het om de nieuwe Fietsroutes Plus naar Winsum, Leek en Haren. Bij de aanleg van de ontbrekende schakels ging het allereerst om de bepaling van een voorkeurstracé voor een nieuwe stedelijke fietsverbinding langs de spoorlijn Groningen-Sauwerd, maar ook om de realisatie van een nieuw vrij liggend fietspad langs de Helperzoom en de aanleg van het eerste gedeelte van de Fietssnelweg Assen-Groningen. Daarnaast zouden we aan de slag gaan met de fietsbrug over het Eemskanaal.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Aanleggen van een nieuw fietspad langs de Helperzoom als onderdeel van de Fietsroute Plus Groningen-Haren;
  • Besluitvorming met betrekking tot het voorkeurstracé van het fietspad parallel aan de spoorlijn Groningen; Sauwerd tussen de ACM-fietsbrug en de Walfridusbrug;
  • Verdere planvorming voor de Fietsroutes Plus Groningen-Winsum en Groningen-Leek;
  • Aanleggen van het eerste gedeelte van de Fietssnelweg Assen-Groningen langs het Noord-Willemskanaal, gedeelte Van Ketwich Verschuurbrug en P+R Haren;
  • Doortrekken van de Slimme Route West naar het Hoofdstation via Herman Colleniusstraat en Eendrachtskade ZZ;
  • Aanleggen van een fietsbrug tussen de Penningsdijk en de Paddepoelsterweg;
  • Planvorming voor de aanleg van een fietsbrug over het Eemskanaal;
  • Planvorming voor de aanleg van een hoogwaardige fietsverbinding tussen de Suikerfabriek en de binnenstad.

Oost:

  • Het bestaande fietspad tussen de Weendersweg en Lintdal (Engelbert) is verbreed.;

Conclusie

In 2018 zijn diverse ontbrekende schakels en nieuwe fietspaden uit de Fietsstrategie 2015-2025 aangelegd. Zo is een vrij liggend fietspad langs de Helperzoom gerealiseerd hetgeen een enorme verbetering voor de verkeersveiligheid voor fietsers op de Helperzoom betekent. Verder zijn het eerste gedeelte van de Fietssnelweg Assen-Groningen tussen de Van Ketwich Verschuurbrug en de P+R Haren en is een fietsbrug tussen de Penningsdijk en de Paddepoelsterweg als onderdeel van de Slimme Route Oost aangelegd. De Slimme Route West is via de Herman Colleniusstraat en de Eendrachtskade ZZ doorgetrokken naar het Hoofdstation. Beide ingrepen betekenen een enorme verbetering van de kwaliteit van de Slimme Routes.

Over een aantal ontbrekende schakels is inmiddels een besluit genomen of is gestart met de planvorming. Zo is het voorkeurstracé voor het nieuwe fietspad langs de spoorlijn Groningen-Sauwerd in het verlengde van de Fietsroute Plus Groningen-Winsum vastgesteld en zijn we begonnen met de planvorming van een nieuwe fietsbrug over het Eemskanaal en een nieuwe hoogwaardige fietsverbinding tussen het Suikerfabriekterrein en de binnenstad. Tenslotte is het smalle fietspad tussen de Weendersweg en Lintdal (Engelbert) verbreed naar 2,5 meter. Een mooi voorbeeld van wijkgericht werken.

Voor wat betreft de regionale fietspaden zijn we gezamenlijk met omliggende gemeenten en provincie Groningen verder gegaan met de planvorming en besluitvorming rond de Fietsroutes Plus naar Winsum en Leek. We hebben (helaas) wel moeten constateren dat dergelijke projecten meer tijd vergen dan aanvankelijk gedacht willen we voldoende draagvlak creëren bij omwonenden.  

ga terug