Programma 7: Verkeer

7.1.1 De fiets eerst

Ons doel is dat de fiets voorop staat. De fiets is in de stad namelijk het belangrijkste vervoermiddel. Bij het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen denken we daarom vanaf het begin vanuit de fiets. Bij iedere stedelijke ontwikkeling nemen we de fiets mee door het maken van een Fiets Effect Analyse (FEA).

Maar de fiets is niet alleen bij nieuwe ontwikkelingen van belang, het gaat er ook om dat het bestaande fietsnetwerk veilig is en goed wordt onderhouden. En net zo belangrijk: verkeerseducatie voor kinderen, ouderen en andere kwetsbare verkeersdeelnemers.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
2017

Beoogd

 2018

Behaald
2018

Aantal fiets effect analyses (FEA)

15

15

15

Wat wilden we bereiken in 2018?

Bij iedere nieuwe ontwikkeling zorgen we er vroegtijdig voor dat de fiets integraal wordt meegenomen. En dat het ontwerp voldoet aan de nieuwste richtlijnen. Daarnaast willen we meer stallingsvoorzieningen in de binnenstad aanbieden en het serviceniveau en de aantrekkelijkheid van de stallingsvoorzieningen verbeteren.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • De afspraken met betrekking tot het beheer en onderhoud van fietspaden (zoals strooiroutes) zijn opnieuw bekrachtigd;
  • Daarnaast zijn er (nieuwe) afspraken gemaakt rond fietsomleidingen bij wegwerkzaamheden.

Conclusie

De fiets is ook in 2018 nog altijd het verreweg meest gebruikte vervoermiddel in de stad. Om ervoor te zorgen dat fietsen veilig en comfortabel blijft, wordt bij nieuwe ontwikkelingen zoals Meerstad, Suikerfabriekterrein en Reitdiepzone al in een vroegtijdig stadium rekening gehouden met de fiets. Voor onze bestaande fietsinfrastructuur geldt dat de afspraken met betrekking tot het beheer en onderhoud opnieuw zijn bekrachtigd. Verder zijn er nieuwe afspraken gemaakt over fietsomleidingen bij (weg)werkzaamheden en hoe we daarover communiceren. Dat alles is belangrijk om de primaire positie van de fiets in de mobiliteit te borgen.

ga terug